Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-07-24 13:21:29 przez system

Opiekunka miejsca pamięci

Małopolski Urząd Wojewódzki wspiera opiekę miejsc pamięci w Małopolsce. Jedno z takich miejsc – cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej – znajduje się w Nieprześni. Przedstawiciele naszego urzędu spotkali się z panią Ireną Saławą, która z własnej inicjatywy od lat opiekuje się grobami

Pani Irena troszczy się zarówno o stan techniczny cmentarza, jak i o to, aby przetrwała pamięć o tym ważnym miejscu. Dzięki jej zaangażowaniu udało się nie tylko zainicjować wiele prac renowacyjnych, ale także włączyć w nie kolejne osoby.

Pani Irena prowadzi również kronikę, w której utrwala wspomnienia mieszkańców regionu o wydarzeniach, które tam się rozegrały. Świadectwa te pozwolą przybliżyć kolejnym pokoleniom historię cmentarza w Nieprześni. W 21 grobach zbiorowych i 2 pojedynczych pochowanych zostało 123 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 51 żołnierzy rosyjskich. Zginęli oni na początku grudnia 1914 roku podczas operacji limanowsko-łapanowskiej. Cmentarz w Nieprześni jest jednym z około 400 zachodniogalicyjskich cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej.

Delegacja Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazała pani Irenie materiały niezbędne do doraźnej renowacji cmentarza. Ustalono także, jakie większe naprawy należy wykonać w najbliższym czasie.

W 2014 roku obchodzimy setną rocznicę wybuchu I wojny światowej. Rocznica ta uświadamia, jak ważna jest dbałość o miejsca pamięci. Postawa pani Ireny Saławy zasługuje na szczególne wyróżnienie. Dlatego też Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wystąpi do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa z wnioskiem o przyznanie pani Irenie Złotego Medalu Opiekuna Miejsca Pamięci.