Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-07-05 12:41:18 przez system

Opinie Radnych o miejskich inwestycjach

Niedawna sesja Rady Miasta pokazała jak wygląda sytuacja związana z inwestycjami w Bochni. Tzw. sesja absolutoryjna, kiedy Rada Miasta oraz powołane do tego instytucje jak np. Regionalna Izba Obrachunkowa wydają osąd czy budżet który władze miasta wdrożyły w życie w roku ubiegłym, został prawidłowo i efektywnie zrealizowany, pokazała jak to wygląda na dzień dzisiejszy.

Kiedy przystąpiono do punktu sesji związanego z udzieleniem burmistrzowi absolutorium za ubiegły 2017 rok, głos jako pierwszy zabrał wiceburmistrz miasta Robert Cerazy. Przedstawił on prezentację medialną pokazującą na grafikach jak zostały wykonane założenia finansowe zeszłorocznego budżetu, a także zdjęcia inwestycji i tych rozpoczętych i planowanych w niedalekim terminie. Co w Bochni już zrobiono lub zaczęto wdrażać? Jakie inwestycje zaplanowano w ubiegłorocznym budżecie, które realizowane będą w tym i kolejnych latach?

Najważniejsze wyszczególnione przez Urząd Miasta inwestycje rozpoczęte i planowane to: rewitalizacja centrum miasta (w tym „Rynek Odnowa”), rewitalizacja Plant Salinarnych, budowa tężni solankowej, rewitalizacja Zamku Żupnego, rewitalizacja placu ks. Czaplińskiego, projekt Turisticus (rewitalizacja kolejki), remont ciągu dróg gminnych w ramach „schetynówki”, budowa Trasy Północno-Zachodniej –etap II, budowa parkingu i boiska wielofunkcyjnego na oś. Jana, budowa łącznika autostradowego, modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji hali, budowa budynku socjalnego, budowa/przebudowy i remonty dróg gminnych, remonty w placówkach oświatowych czy zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Wykonanie budżetu pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Miasta Bochnia, orzekając, że przesłane dokumenty spełniają wymogi określone przepisami ustawy o finansach publicznych. Dowiadujemy się z niego, że dochody zrealizowano na poziomie 102,31% (w tym dochody majątkowe na poziomie ponad 130%), a wydatki w 94,9%. Wydatki inwestycyjne zrealizowano na poziomie 82,3%. W rok 2018 miasto weszło z ponad 5-milionową nadwyżką budżetową.

Należy dodać, co podkreślił Klub Bochniacy dla Bochni, że zadłużenie miasta nie jest wysokie i wynosi – 36,25 mln zł, jest wic dalekie od pierwszych progów ostrzegawczych.

Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała także prawie wszystkie zarzuty stawiane Burmistrzowi przez Komisje Rewizyjną, która negatywnie odniosła się do wykonania budżetu i zagłosowała przeciw absolutorium, jako niekonkretne i ogólne bez podania konkretnych przykładów nieprawidłowości. Tym samym zaopiniowała pozytywnie wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

/media/data/upload/Lipiec/Lipiec 2018/DSC_4990.JPGPozytywnie do realizacji finansów miasta i inwestycji odniósł się także Klub Bochniacy dla Bochni. Przedstawiciel Klubu Kazimierz Ścisło mówił m.in.:

*Budżet miasta jest stabilny, a jego realizacja przebiegała sprawnie i skutecznie, co potwierdzają zarówno wskaźniki liczbowe, jak również materialne efekty pracy samorządu w postaci wykonanych zadań bieżących i inwestycyjnych. Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie również nie wniosła żadnych uwag do wykonania budżetu. Budżet miasta za ubiegły rok po raz pierwszy w historii przekroczył wartość 130 mln zł, przy czym blisko połowę tej sumy pochłonęły wydatki w dwóch działach: oświata 41,19 mln zł oraz pomoc społeczna –32, 78 mln zł. Z pozostałych blisko 56 mln zł aż 15,6 mln zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne, czyli rozwojowe. Innymi ważnymi pozycjami wśród wydatków w ubiegłorocznym budżecie według klasyfikacji budżetowej jest gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13,3 mln zł. Nie zapomniano również o innych potrzebach mieszkańców, które były zgłaszana na zebraniach osiedlowych, przez radnych, komitety osiedlowe, m.in. w zakresie budowy i remontu dróg, oświetlenia, zaopatrzenia w wodę i kanalizację, sportu a także poprawy jakości powietrza. *

Nasze miasto rozwija się w sposób ciągły i zrównoważony, co jest zauważalne również na forum ogólnopolskim. Uważamy, że możemy mieć satysfakcje z dotychczasowej pracy na rzecz miasta oraz jego mieszkańców i z optymizmem patrzeć w przyszłość , zwłaszcza, że uporaliśmy się już z wieloma ważnymi problemami, takimi jak np. gospodarka ściekowa.

Całość stanowiska Klubu Bochniacy dla Bochni – czytaj TUTAJ

Na realizacjach inwestycji i sposobie rządzenia obecnej władzy suchej nitki nie zostawiła opozycja. W przeddzień zbliżających się wyborów samorządowych zarówno Klub Prawa i Sprawiedliwości jak Klub Bocheńskie Porozumienie mocno skrytykowały poczynania burmistrza i sposób realizacji wydatków budżetowych.

/media/data/upload/Lipiec/Lipiec 2018/DSC_4998.JPGJakie zarzuty Radni Prawa i Sprawiedliwości podniesli wobec obecnej ekipy rządzącej i wobec Burmistrza? Z przeczytanego w imieniu nieobecnego Radnego Piotra Dziurdzi przez Jana Balickiego stanowiska Klubu, można się dowiedzieć, że:

…Tak jak w 2017 r., corocznie Pan Burmistrz informował opinię publiczną o kolejnych odcinkach nowych dróg i chodników budowanych w Bochni. Wcześniej hucznie oddano do użytku nowy plac targowy, strefę aktywności gospodarczej czy park Rodzinny Uzbornia. To bez dwóch zdań potrzebne inwestycje, odpowiadające na występujące potrzeby i bolączki. Tyle tylko, że obiekty takie buduje się w całej Polsce, bo są to podstawowe zadania samorządu gminnego. Prawdziwie błyskotliwe samorządy narzucają swoją wizję rozwoju, nie boją się wyzwań i ryzyka, autentycznie zmieniają oblicza powierzanych im pod opiekę wspólnot. Tego niestety w Bochni już od lat brakuje.

W działaniach burmistrza brak spójnej wizji rozwoju – nie może zdecydować się, czy chcemy być miastem uzdrowiskowym, ośrodkiem przemysłowym, czy może „sypialnią dla Krakowa” – a te funkcje wykluczają się wzajemnie w wielu obszarach. Tak naprawdę nie ma przemyślanej polityki komunikacyjnej, kulturalnej, turystycznej i wielu innych, kształtujących współczesne społeczeństwo.

Brakuje odwagi w działaniach. Zaprzepaszcza się wiele rozwiązań w imię złudnego spokoju społecznego (ciągnąca się od lat sprawa budowy łącznika autostradowego) lub z powodu przyjmowania pozycji zachowawczej (Park&Ride przy dworcu PKP, pierwotna rewitalizacja Rynku).

Brakuje systematyczności w działaniach, przeważa akcyjność – przygotowanie pewnych inwestycji ciągnie się latami, by nagle rozpoczynać je w roku wyborczym, wykorzystując później jako argument w przedwyborczych zmaganiach – znamiennym tego przykładem może być budowa drugiego etapu drogi KN-II, przygotowywana przez dwie kadencje i rozpoczęta kilka tygodni temu.

Poza tym Klub PiS zarzucił Burmistrzowi:

…nieprawidłowości w zakresie fiskalizmu i gospodarowania mieniem komunalnym: pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego, zawierania niekorzystnych dla miasta umów barterowych czy egzekucji należności. Zwrócono także uwagę na nieskuteczność samorządu w zakresie egzekwowania zapisów umów, określających sposób i termin wykonania zleceń przez wykonawców, wielokrotne ich aneksowanie i wydłużanie terminu wykonania prac.

Całość stanowiska Klubu PiS – czytaj TUTAJ

/media/data/upload/Lipiec/Lipiec 2018/DSC_5001.JPGPodobną dość liczną liczbę zarzutów wobec Burmistrza Miasta wysunął Klub Bocheńskie Porozumienie. W oświadczeniu przeczytanym przez Przewodniczącego Klubu Karola Klimę można znaleźć takie zarzuty jak:

Niewystarczające zrealizowanie zaplanowanych inwestycji. Po stronie wydatków zaplanowano niemałą kwotę bo aż 138 ml zł. Wydatkowano jednak aż o prawie 8 milionów mniej. To co razi, to realizacja wydatków majątkowych o charakterze rozwojowym, które wykonano tylko w 82% w stosunku do zaplanowanych, a stanowiły one zaledwie 10,7% budżetu ogółem. Po co zatem emitujemy obligacje (10 mln zł), skoro i tak nie potrafimy spożytkować zdobytych w ten sposób środków? – pytał Przewodniczący Klubu Radny Karol Klima*. *

Z wymienionych 11 najważniejszych – zdaniem Klubu* – inwestycji miejskich zaplanowanych przez Burmistrza, w 2017 roku w pełni zrealizowano zaledwie trzy – parking na os. św. Jana, budynek socjalny i wspomniany remont dróg z tzw. „schetynówki” – i za to należy Burmistrza pochwalić. Jednak skala niezrealizowanych zadań jest dość spora i obok tego nie można przejść obojętnie. *

Najbardziej niepokoi mieszkańców brak zaangażowania Burmistrza i podległych mu służb w realizację inwestycji komunikacyjnych i miejsc parkingowych. Był to więc kolejny rok niespełnionych nadziei mieszkańców na poprawę infrastruktury komunikacyjnej Bochni. Warto podkreślić w tym miejscu, iż wykonanie budżetu w zakresie dróg gminnych wyniosło niespełna 70%! A na drogę KN-2 i łącznik z autostradą wciąż czekamy od wielu lat. Przewodniczący klubu wspomniał także negatywnie o transporcie zbiorowym – brak dofinansowania na zakup nowoczesnych autobusów miejskich; o wzroście zatrudnienia w Urzędzie Miasta – 3 etaty więcej; nieprawidłowy nadzór nad inwestycjami i bylejakość wykonania np. ul. Poniatowskiego, św. Leonarda i Solna Góra; słabe wykorzystanie środków zewnętrznych; opieszałość – brak do tej pory parkometrów, nie wybudowano nowych parkingów, ani nie spowodowano rotacji parkujących samochodów; nie wykorzystuje potencjału lokalizacji - według GUS z tytułu migracji ubywa nas corocznie około 60 osób, a powinno być odwrotnie – wyliczał Karol Klima. W sumie KLUB pozytywnie ocenił tylko działalność Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.* *

Całość stanowiska Klubu Bocheńskie Porozumienie – czytaj TUTAJ

O inwestycjach – czytaj także TUTAJ

pw