Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-04-04 00:25:33 przez system

Organizacje pozarządowe - ile i komu przyznano dotacji

W 2013 roku Gmina Miasta Bochnia przeznaczyła na współpracę z organizacjami pozarządowymi 112 000 zł, z czego 104 000 zł na realizację zadań w ramach otwartych konkursów ofert. Uczestnicy marcowego posiedzenia komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów dyskutowali nad dotacjami dla organizacji pozarządowych.

W sumie do urzędu miasta wpłynęło ponad czterdzieści wniosków o dofinansowanie danej organizacji pozarządowej o łącznej sumie przekraczającej około trzykrotnie dysponowaną na ten cel kwotę. Urzędnicy miejscy musieli więc wybrać instytucje i zadania, które są ważniejsze i bardziej konieczne do sfinansowania.

Pieniądze otrzymały takie jednostki sportowe jak Sekcja Sportów Walki Tomi-Sport na otwarte mistrzostwa południowej Polski w MMA (3 000 zł), Sportowy Klub Taneczny REGIS na ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego o pierścień św. Kingi (5 000 zł), Liga Obrony Kraju oddział w Bochni m.in. na podziemny bieg sztafetowy w bocheńskiej kopalni (w sumie 16 900 zł), Towarzystwo Sportowe „MOSIR” m.in. na XVI Międzynarodowy Turniej Judo w Kopalni Soli w Bochni (w sumie 13 500 zł), Bocheńskie Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki „FKMGRIP” na turniej w brazylijskim jiu jitsu (2 000 zł), TKKF Ognisko „Promień” m.in. na ogólnopolskie podziemne zawody strzeleckie (w sumie 4 900 zł), Chorągiew Krakowska ZHP – Hufiec Bochnia m.in. na manewry sportowo-obronne dla harcerzy oraz młodzieży niezrzeszonej w ZHP (w sumie 1 600 zł), Bocheńskie Stowarzyszenie Futsalu na charytatywną galę (3 000 zł) oraz Stowarzyszenie „Ochronka-Dom-Serce-Ludzie m.in. na młodzieżowy turniej piłki nożnej (w sumie 2 100 zł).W sumie organizacje pozarządowe działające w obrębie sportu otrzymały w ramach otwartych konkursów ofert kwotę 52 000 zł.

Trochę mniej, ponieważ 38 000 zł dostały instytucje pozarządowe działające w obrębie kultury czy sztuki. Najwięcej z tej dziedziny otrzymało Stowarzyszenie Kotłownia na realizację Bocheńskiej Sceny Letniej (15 000 zł). Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej mogło liczyć na kwotę w wysokości 3 000 zł, Stowarzyszenie Europa Linqua na 1 500 zł, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło w Bochni otrzymało 4 000 zł, Liga Obrony Kraju oddział w Bochni 1 000 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bochni „Dla Muzyki” dostało do swojej dyspozycji 5 500 zł, Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Kropla Dobroci” 4 000 zł, Stowarzyszenie „Przyjaciele Piątki” oraz Stowarzyszenie Kulturalne „Bocheński Chór Kameralny” otrzymali po 2 000 zł.

Organizacje pozarządowe, które zajmują się ochroną i promocją zdrowia mogły liczyć na 7 000 zł. Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” otrzymało 5 000 zł, natomiast Bocheński Klub Abstynentów oraz Polski Związek Niewidomych Koło Bochnia po 1 000 zł.

Instytucje, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym dostały w sumie od miasta podobnie jak organizacje zajmujące się ochroną i promocją zdrowia kwotę 7 000 zł. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów otrzymał 1 200 zł, Polski Związek Niewidomych Koło Bochnia 2 500 zł, Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych ULKA 800 zł, a Stowarzyszenie Kulturalne Klub Seniora „Sami lecz nie samotni” 2 500 zł.

Miasto ma możliwość rozdysponować również część pieniędzy w sposób pozakonkursowy. W taki sposób pieniądze dostał MOSIR na memoriał Majora Bacy w wysokości 5 000 zł oraz Stowarzyszenie Kulturalne „Chór Złota Jesień” i Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” odpowiednio 2 000 i 1 000 zł.

Ponadto na dofinansowanie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu przeznaczono kwotę 295 000 zł. Pieniądze otrzymały takie jednostki jak: Towarzystwo Sportowe MOSiR na szkolenie zawodników i rozgrywki II ligi piłki siatkowej i ręcznej mężczyzn w wysokości 140 000 zł, Bocheńskie Stowarzyszenie Futsalu na promowanie zdrowia poprzez futsal – 4 000 zł, Stowarzyszenie Bocheński Klub Sportowy na poprawę warunków uprawiania piłki nożnej w mieście i propagowanie tej dyscypliny wśród mieszkańców – 143 00 zł, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Promień” na utworzenie i wyposażenie strzelnicy sportowej – 5 000 zł oraz Klub Sportowy Techgis Cycling Team na poprawę warunków uprawiania sportu dla członków klubu kolarskiego – 3 000 zł.