Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-05-30 21:05:06 przez system

OSA również na bocheńszczyźnie

Cztery gminy z naszego powiatu: Bochnia, Drwinia, Żegocina i Rzezawa staną się beneficjentkami II edycji Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA).

Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansuje kolejne 1420 obiektów na łączną kwotę 50 890 860zł.
Wszystkie wnioski, które spełniły kryteria i wymogi formalno-prawne zostały zaopiniowane pozytywnie i otrzymały dofinansowanie. W województwie małopolskim dofinansowane zostaną 93 obiekty na kwotę 3 589 410zł.

To już druga edycja Programu – w ciągu dwóch lat zostało dofinansowanych 2 950 obiektów na terenie całego kraju. Na ten cel resort przeznaczył blisko 105 mln zł.

Celem Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej jest budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej, która sprzyja międzypokoleniowej integracji społecznej.

Według badań przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystki, Polacy oczekują powstawania nowoczesnych obiektów sportowo-rekreacyjnych w pobliżu miejsca zamieszkania. Chcą, by te obiekty umożliwiały im spędzania czasu w aktywny sposób oraz by były dostępne dla użytkowników w różnych wieku i o zróżnicowanej sprawności fizycznej.
Otwarte Strefy Aktywności to ogólnodostępne miejsca plenerowe sportu, rekreacji oraz odpoczynku dla całych rodzin. W ich skład wchodzą: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier oraz zagospodarowanie zieleni. W ramach Programu wsparciem zostały objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w dwóch wariantach realizacyjnych: w wariancie podstawowym wykonane zostaną siłownie plenerowe oraz strefy relaksu, w wariancie rozszerzonym siłownie plenerowe, strefa relaksu oraz sprawnościowy plac zabaw wraz z ogrodzeniem.