Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-10-20 13:06:35 przez system

OSP Łazy i Jodłówka bogatsze o nowy sprzęt

19 października 2015 r. na placu przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni odbyło się uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego i sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP z terenu powiatu bocheńskiego.

W uroczystości wzięli udział:

  • Starosta Bocheński i zarazem Prezes ZOP ZOSP RP – Ludwik Węgrzyn
  • Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOW ZOSP RP – Kazimierz Sady
  • Wójt Gminy Rzezawa – Mariusz Palej
  • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bochni – Krzysztof Kokoszka
  • oraz przedstawiciele jednostek OSP, które otrzymały samochód pożarniczy, wyposażenie indywidualne oraz sprzęt przeciwpożarowy.

Starosta Bocheński – Ludwik Węgrzyn wręczył Wójtowi Gminy Rzezawa – Mariuszowi Palejowi kluczyki do samochodu pożarniczego GBAM, marki STAR 244L przeznaczonego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłówce, natomiast ochotnicy z Łazów otrzymali motopompę pływającą Niagara.
Otrzymany samochód i sprzęt przeciwpożarowy w znacznym stopniu ułatwi działania ratownicze jednostek oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa
w gminie Rzezawa i powiecie bocheńskim.