Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-12-16 21:52:59 przez system

Osuwisko w Kamionnej zabezpieczone

Mieszkańcy Kamionnej mogą już spokojnie jeździć przez most na potoku Kamionka zrealizowany w ramach zabezpieczenia i stabilizacji osuwiska. Wczoraj wicewojewoda małopolski Józef Gawron, starosta bocheński Ludwik Węgrzyn oraz wicestarosta Józef Mroczek przecinając wstęgę dokonali uroczystego otwarcia inwestycji za blisko 1,8 miliona złotych.

Zacznę od podziękowań, dla wszystkich którzy przyczynili się do zrealizowania tej inwestycji, Panu Wojewodzie, Pani Przewodniczącej Rady oraz Radnym Powiatu, Panu Wójtowi jak również pracownikom Powiatowego Zarządu Dróg. Chciałbym zaznaczyć, że początku kadencji przeznaczyliśmy 5,5 miliona złotych na modernizację infrastruktury drogowej na terenie Gminy Trzciana, w ramach których zostały przebudowane drogi, zabezpieczone osuwiska oraz powstały ścieżki rowerowe – podkreślił podczas otwarcia starosta Węgrzyn

Mogę śmiało przyznać, że pieniądze które przekazujemy do powiatu bocheńskiego, zawsze zostają dobrze wydane. Gratuluję i życzę kolejnych, tak udanych, jak ta inwestycji – mówił Wojewoda Gawron.

Zabezpieczenie osuwiska polegało na ustabilizowaniu osuwiska palami, przebudowie drogi oraz przepustu na potoku Kamionka na przepust o konstrukcji żelbetowo stalowej wraz z umocnieniem tego potoku.

Wartość wykonanych robót wyniosła 1 777 819,76 zł z czego dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wyniosło 982 357 zł., natomiast pozostała kwota pochodziła z budżetu Powiatu Bocheńskiego.

To już czwarte osuwisko od początku kadencji, które udało się zabezpieczyć i ustabilizować na terenie Powiatu Bocheńskiego, wcześniej tego typu inwestycje wykonane yostaz w Trzcianie, Rajbrocie i Żegocinie. W przyszłym roku Starostwo planuje zająć się osuwiskiem w Rajbrocie.