Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-07-08 15:11:59 przez system

Oświatowa konferencja w Starostwie

W Starostwie Powiatowym w Bochni zakończyła się dwudniowa konferencja, bedąca pierwsza z serii spotkań, dotyczących realizacji projektu pn. „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” , w którym biorą udział przedstawiciele powiatu bocheńskiego, gorlickiego, jędrzejowskiego, kieleckiego, nowosolskiego, lubaczowskiego i bialskiego.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania oświatą ukierunkowanego na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy.

Cel ten ma zostać osiągnięty w dwóch krokach, przez opracowanie jednolitych programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną dla przedstawicieli JST oraz wdrożenie tych programów w 500 samorządach różnego typu jak również budowa trwałego systemu wsparcia dla przedstawicieli JST w realizacji zadań oświatowych.

Efektem realizacji projektu ma być opracowanie i przetestowanie do marca 2018 r. programów szkoleniowo-doradczych dla przedstawicieli JST odpowiedzialnych za zarządzanie edukacją na poziomie lokalnym.