Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-01-22 15:09:51 przez system

Otwarto Dom Dziennego pobytu Senior Wigor

„Ka­wałek nieba jest w każdym uśmiechu, w każdym życzli­wym słowie i przy­jaz­nym geście. W każdym po­moc­nym czynie. Ka­wałek ra­ju jest w każdym sercu, które sta­nowi zba­wien­ny port dla nieszczęśliwego.” Ten cytat towarzyszył czwartkowej (21 stycznia) uroczystości otwarcia Dziennego Domu Opieki Senior-Wigor w Bochni.

W otwarciu wzięła udział posłanka Józefa Szczurek-Żelazko, wicewojewoda Józef Gawron, starosta Ludwik Węgrzyn, przedstawiciel posła Władysława Kosiniaka-Kamysza, ks. proboszcz Wojciech Gałda, burmistrzowie i wójtowie z terenu Powiatu Bocheńskiego, wicestarosta, członkowie Zarządu Powiatu, dyrektorzy wydziałów i jednostek organizacyjnych, a także najważniejsi goście czyli seniorzy – uczestnicy placówki.

Po symbolicznym przecięciu wstęgi i poświęceniu placówki oraz powitaniu gości głos zabrał starosta, który rozpoczął swoje wystąpienie od złożenia życzeń wszystkim babciom i dziadkom, zaznaczając, że nieprzypadkowo ten Dom otwierany jest właśnie 21 stycznia - w dzień babci. Poruszył również temat samotności :

- Co dla seniorów jest rzeczą najgorszą – alienacja - samotność w domu, środowisku, samotność której fundamentem są różne przyczyny. Dlatego właśnie powstał ten dom aby przeciwdziałać samotność i izolacji - mówił Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński.

Zarówno wicewojewoda Gawron jak i posłanka Szczurek-Żelazko gratulowali otwarcia placówki, zwracając uwagę na dużą potrzebę funkcjonowania tego typu instytucji, zapewniając tym samym o wsparciu Powiatu Bocheńskiego w dalszym podejmowaniu działań w tym zakresie.

Janina Kulińska Pietrzyk pięknym wierszem swojego autorstwa w imieniu seniorów podziękowała za możliwości jakie daje ta placówka.

Wydarzenie uświetnił występ chóru „Złota Jesień”. Artyści pod przewodnictwem Pani Marii Korody - Chrzan wykonali krótki koncert, który bardzo przypadł do gustu wszystkim gościom. Po oficjalnej części spotkania seniorzy wraz z przybyłymi gośćmi zwiedzili obiekt, w którym znajduje się m.in. sala do zajęć plastycznych, muzykoterapii, sala ćwiczeń ruchowych, rehabilitacji, kuchnia z jadalnią, czy pokoje do relaksu.

Dzienny Dom „Senior – Wigor” to miejsce, w którym osoby powyżej 60 roku życia z Powiatu Bocheńskiego będą mogły wspólnie spędzać czas i korzystać z zajęć aktywizujących. Realizowane działania mają na celu poprawę funkcjonowania uczestników poprzez różnego rodzaju zajęcia terapeutyczne.