Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-03-19 19:49:37 przez system

Owczarek niemiecki, pies na przestępców

Po 10 latach nieobecności w Komendzie Powiatowej Policji ponownie będzie służył pies patrolowo-tropiący.

Owczarek niemiecki ze stanu Komendy Powiatowej Policji w Bochni z dniem 14 marca zakończył 5 miesięczne szkolenie i wraz ze swoim przewodnikiem, funkcjonariuszem Wydziału Prewencji, aspirantem Bartłomiejem Kowalem „stawił się do służby”. Pies ten został zakupiony ze środków Starostwa Powiatowego w Bochni oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Szkolenie psa prowadzone było w cyklu stacjonarnym w Zakładzie Kynologii Policji w Sułkowicach koło Warszawy, w zakresie patrolowania, tropienia i obrony. Z informacji pochodzących ze szkoły wynika, że pies ten był prymusem i uzyskał najwyższą ocenę z wszystkich czworonogów uczestniczących w szkoleniu.

W służbie Komendy Powiatowej Policji w Bochni wykorzystywany będzie do patrolowania ulic, oraz przy zabezpieczaniu różnorodnych imprez odbywających się na terenie powiatu. Niebagatelne znaczenie ma również to, że pies ten może być wykorzystywany także do tropienia, szczególnie osób zaginionych oraz sprawców przestępstw.

Zamiarem Komendanta Powiatowego Policji w Bochni inspektora Tadeusza Stachaka jest w najbliższym czasie pozyskanie kolejnych psów na wyposażenie komendy i skierowanie ich na szkolenie, w tym do wyszukiwania zapachów narkotyków oraz kolejnego psa tropiącego