Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-10-20 01:07:21 przez system

Pamięć o ks. Popiełuszce ciągle żywa

O tym, że tak jest, mogli przekonać się uczestnicy niedzielnych (19 października) uroczystości, związanych z 30 rocznicą śmierci zabójstwa przez komunistyczną SB tego kapłana, który już od 4 lat jest błogosławionym, a od dwóch miesięcy, na mocy dekretu papieskiego, patronem całej „Solidarności”.

To właśnie Związek wziął na swe barki organizację tegorocznych obchodów w Bochni, a dokładnie jego Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania.

Obchody rozpoczęły się wieczornicą w Oratorium św. Kingi, którą przygotowała młodzież Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni pod okiem dwóch nauczycielek: Agnieszki Morawiec (która jednocześnie jest szefową „Solidarności” nauczycielskiej) oraz Moniki Dudy. Po przypomnieniu życiorysu skromnego wikarego z żoliborskiej parafii pw. św. Stanisława Kostki, który już na stałe zagościł na kartach historii Polski i recytacji kilku wierszy (w wykonaniu Pawła Nowaka, Patrycji Pacholik, Aleksandry Bukowiec, Karoliny Kaliciak i Błażeja Szosty) rozpoczął się koncert, na który złożyły się m.in. utwory Jana Pietrzaka, Przemysława Gintrowskiego i Jacka Kaczmarskiego. Ostre, rockowe brzmienie, w połączeniu z wokalem Moniki Dudy i Dawida Topora zrobiły duże wrażenie na uczestnikach koncertu. Resztę zespołu tworzyli: Klaudia Chojnacka (klawisze), Maksymilian Ignacyk (gitara elektryczna) i Jakub Sitko (perkusja).

Równocześnie z koncertem na ustawionym ekranie przewijały się slajdy, obrazujące drogę ks. Jerzego od dzieciństwa aż po męczeńską śmierć. Prezentację też wykonały uczennice „Mechanika” – Katarzyna Bednarz i Sylwia Kmiecik. Oprócz prezentacji mozna było zobaczyć wystawę, obrazującą życie i działalność ks. Jerzego.

Na dalszą część wieczornicy złożyły się przemówienia zaproszonych gości: wiceprzewodniczącego małopolskiej „Solidarności” Henryka Łabędzia, starosty Jacka Pająka i burmistrza Stefana Kolawińskiego. Na koniec obecnym na sali proboszczom: ks. Zdzisławowi Sadce i Kazimierzowi Kapci, H. Łabędź wręczył okolicznościowe medale Jana Pawła II. Medal dla nieobecnego ks. prałata Nowakowskiego zostanie przesłany mu w terminie późniejszym. Z kolei okolicznosciowe wydanie książkowe o Janie Pawle II trafiło do rąk kuzyna ks. Jerzego – Andrzeja Popiełuszki, który jak się dopiero teraz okazało, od lat mieszka… w gminie Trzciana.

Po zakończeniu wieczornicy uroczystości przeniosły się do Bazyliki, gdzie najpierw odprawiono uroczystą mszę św., na którą przybyły poczty sztandarowe „Solidarności” oraz delegacje instytucji państwowych i samorządowych. W homilii ks. Sadko wzywał, by obchodzoną rocznicę śmierci ks. Jerzego przekuwać w trwały wysiłek nad dążeniem do świętości, by naśladować postawę kapłana-męczennika w jego umiłowaniu Boga i Ojczyzny.

Obchody zakończyły się tradycyjnie spotkaniem pod krzyżem misyjnym, na którym od 30 lat wisi podobizna ks. Jerzego – teraz już wykonana z brązu. Po krótkim przemówieniu Jerzego Orła – historycznego przewódcy bocheńskiej „Solidarności” - pod płaskorzeźbą Błogosławionego złożono kwiaty i zapalono znicze.