Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-08-19 14:58:56 przez system

Pamiętają o katyńskim kapelanie

15 sierpnia w Woli Wieruszyckiej - miejscu urodzenia ks. Jana Leona Ziółkowskiego, została odprawiona Msza św., której przewodniczył ks. prob. Tadeusz Jarzębak, po jej zakończeniu odsłonięto tablicę i poświęcono pomnik dedykowany ostatniemu kapelanowi Kozielska.

W uroczystości brała udział rodzina ks. Ziółkowskiego, mieszkańcy Woli Wieruszyckiej oraz innych sołectw. Wartę honorową przy pomniku trzymali strażacy oraz harcerze z Woli Wieruszyckiej.

Inicjatorem tablicy poświęconej ks. Janowi Leonowi Ziółkowskiemu był Józef Węglarz, w prace związane z przygotowaniem pomnika i w organizację samej uroczystości zaangażowali się niemal wszyscy mieszkańcy Woli Wieruszyckiej, największy wkład miała natomiast rodzina Zdebskich. Tekst na tablicę opracowała Teresa Sionko.