Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2008-11-13 12:24:46 przez system

Pamiętali o swoim bohaterze

Wyjątkowo licznie stawili się mieszkańcy miasta, ale również i zaproszeni goście na obchodzonych wczoraj w Bochni uroczystościach związanych ze 110. rocznicą urodzin gen. Leopolda Okulickiego, syna ziemi bocheńskiej, ostatniego Komendanta Głównego Armii Krajowej.

Na zaproszenie organizatorów odpowiedział Instytut Pamięci Narodowej, który był reprezentowany na uroczystości przez wiceprezesa Franciszka Gryciuka, członka Kolegium Teofila Wojciechowskiego i dyrektora krakowskiego oddziału Instytutu — Marka Lasotę. Wśród zaproszonych gości znalazł się też poseł Edward Czesak, delegacja Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego z Krakowa, wójtowie okolicznych gmin, liczni przedstawiciele środowisk kombatanckich z delegacją Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej ,ale przede wszystkim młodzież szkolna — nawet z tak odległych miejsc, jak Częstochowa.
Uroczystość rozpoczęła się od modlitwy za spokój duszy Generała pod Jego pomnikiem. Modlitwę poprowadzili wspólnie obaj bocheńscy dziekani — ks. prałat Zdzisław Sadko i ks. proboszcz Jan Nowakowski. Następnie głos zabrali: prezes ŚZŻAK, oddział w Bochni Zbigniew Siudak, poseł Czesak, starosta Jacek Pająk i Burmistrz Bogdan Kosturkiewicz. Do zgromadzonych przed pomnikiem przemówiła też p. Dyrektor Gimnazjum Nr 19 z Częstochowy, mającego za patrona gen. Okulickiego, która zaapelowała do burmistrza Bochni o podjęcie inicjatywy, zmierzającej do stworzenia ogólnopolskiej sieci szkól, których patronem jest właśnie gen. Okulicki.
Po złożeniu wieńców u stóp pomnika uczestnicy uroczystości udali się do kina "Regis", gdzie wysłuchali wykładu dra Marka Lasoty, szefa krakowskiego oddziału IPN, poświęconego sylwetce gen. "Niedźwiadka". Następnie mieli okazję zapoznać się z okolicznościową wystawą, otwartą w podziemiach MDK, na której zgromadzono unikatowe dokumenty, poświęcone życiu i działalności gen. Okulickiego. Szczególną uwagę przykuwał Order Orła Białego, przyznany Mu pośmiertnie przez prezydenta Wałęsę w 1995 r. oraz zegarek — osobisty dar Naczelnego Wodza, gen. Sikorskiego. Na wystawę złożyły się dokumenty przechowywane w Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni, Izbie Pamięci gen. Okulickiego w Bratucicach oraz Archiwum Państwowym w Bochni.