Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-10-06 21:55:58 przez system

Park Rodzinny Uzbornia prawie na ukończeniu

Nie ma już metalowych barier uniemożliwiających wejście do lasku Uzbornia od strony ulicy Widok. Po ich zlikwidowaniu każdy może wejść i zobaczyć jak zmieniło się wzgórze po prawie trzech latach przebudowy. Park Rodzinny Uzbornia powoli staje się faktem.

Mimo trudności jakie napotkali inwestorzy czyli Urząd Miasta w Bochni oraz firma zastępcza Nieruchomości Kancelaria Beata Maria Kucharczyk z którą podpisano umowę na wykonanie projektu, Park Rodzinny Uzbornia przybrał swe realne kształty. Można już swobodnie spacerować po górnej części lasku, która do niedawna była zamknięta. Projekt jaki zrealizowano różni się trochę od pierwotnie założonego. Przypomnijmy, że tuż przed rozpoczęciem robót okazało się, że część obiektów zostało zaplanowanych na terenach osuwiskowych. Wymagało to przeprojektowania założenia parku by uzyskać stosowne pozwolenia. Samorządowi bocheńskiemu udało się uzyskać zgodę na zmiany oraz przedłużyć termin oddania inwestycji do użytku. Nowy termin upływał końcem września 2013 czyli został przedłużony o dwa lata. Projekt jest dofinansowany przez Zarząd Województwa Małopolskiego kwotą 5,6 mln złotych przy całkowitym koszcie rzędu 8,1 mln. Wkład miasta to 2,5 mln zł.

Obecnie w górnej części parku Uzbornia wykonano kilka obiektów rekreacyjno-sportowych oraz cześć restauracyjną. Mamy więc kawiarnię i restaurację z tarasem oraz wieżą widokową, gdzie znajduje się zegar słoneczny. Na tarasie znajdują się stoliki do gry w szachy. Są także boiska do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę czy piłkę plażowąj. Niedaleko od boisk powstał amfiteatr z tzw. muszlą koncertową i widownią oraz rozbudowany plac zabaw dla dzieci. Dotychczasowe drogi przebudowano w alejki spacerowe które wyłożono kostką oraz jedną z nich z nawierzchnią przeznaczoną dla jeżdżących na rolkach. Wzdłuż alejek nasadzono krzewy i przygotowano miejsca pod kwiaty. Zamontowano już stylowe latarnie. Na szczycie lasku Uzbornia, na rondzie postawiono trzy zadaszone altany wraz z ławkami. Na rondo od strony ul. Widok wchodzi się przez mostek ponad sadzawką.

Pozostała część lasku pozostała niewiele zmieniona i zachowała swój pierwotny charakter swobodnie rosnącego lasku. W projekcie zaznaczono, że w odróżnieniu do górnej sportowo-rekreacyjnej części ma służyć jako miejsce do spokojnych, refleksyjnych spacerów. Tu powstało tylko małe rondo z ławkami. Zmieniło się także otoczenie wokół pomnika pomordowanych przez Niemców bochnian. Zamiast placu wyłożonego płytami mamy alejkę z ławkami a po obydwu jej stronach żywopłoty posadzone w labirynt. Odnowiono i sam pomnik.

Projekt ruszył w 2009 kiedy 26 listopada Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę dotyczącą dofinansowania projektów złożonych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w których znajdowało się również miasto Bochnia. W 2010 roku ówczesny burmistrz Bogdan Kosturkiewicz podpisał umowę wykonania projektu, którą zrealizowały obecne władze.