Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-04-16 20:57:35 przez system

Parlamentarzyści PiS przyjechali do Bochni

Rozpoczynają się przygotowania do wyborów samorządowych

Wyjazdowym posiedzeniem w Bochni 15 kwietnia Zarząd Okręgowy PiS w Tarnowie rozpoczął konsultacje nad wnioskami do programu przed wyborami samorządowymi w roku 2014.

Na zaproszenie Józefa Mroczka, przewodniczącego Komitetu Powiatowego PiS, pełniącego rolę gospodarza spotkania, zjechali się posłowie: Edward Czesak, Włodzimierz Bernacki, Michał Wojtkiewicz, członkowie Zarządu Okręgowego oraz członkowie i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości z powiatu bocheńskiego w liczbie blisko 100 osób.

W zakresie tematów ważnych dla powiatu bocheńskiego, miasta Bochni oraz pozostałych gmin regionu bocheńskiego, radny miejski Piotr Dziurdzia zaapelował, aby w programie dla Małopolski bardzo poważnie potraktować jako kluczową inwestycję w łącznik autostradowy z węzła Bochnia do drogi krajowej K4. Ponadto odniósł się do obserwowanego od dłuższego czasu procesu degradacji Bochni jako centrum dla okolicznych gmin, poprzez plany (w niektórych przypadkach już zrealizowane) likwidacji dyspozytorni pogotowia ratunkowego, sądu, Sanepidu czy punktów pocztowych.

Wspomniał również o niepokojącym zjawisku coraz większego obciążania samorządów lokalnych kosztami decyzji, które podejmowane są centralnie, szczególnie dotyczy to szkolnictwa, przedszkoli oraz tzw. ustawy śmieciowej. Skutkiem tego samorządy w coraz większym stopniu będą musiały ograniczać inwestycje komunalne, ograniczone zostaną również możliwości zapewnienia wkładu własnego przy staraniach o środki unijne.

Na koniec zwrócił uwagę na konieczność zaakcentowania w programie zmiany podejścia do szkolnictwa zawodowego, w ramach którego nacisk powinien być położony na kształcenie umiejętności przydatnych na rynku pracy, innowacyjności i kreatywności. Jako bardzo cenną inicjatywę uznał wspieranie lokalnych społecznych ruchów hospicyjnych.

W trakcie dalszej dyskusji przedstawiciel gminy Nowy Wiśnicz Jerzy Łacny zwrócił uwagę na brak w obecnej sytuacji dobrej woli ze strony Starostwa Powiatowego w Bochni przy współpracy dotyczącej inwestycji na drogach powiatowych w gminie Nowy Wiśnicz.

Andrzej Kącki z gminy Trzciana uznał za słuszny pomysł wprowadzenia kadencyjności władz samorządowych. Takie rozwiązanie zapobiegło by wielu obserwowanym obecnie patologiom, powstawaniu różnych nieformalnych związków i tzw. „spółdzielni samorządowych”.

Z sali padało również wiele krytycznych uwag pod adresem działalności bocheńskiego szpitala. Pomimo wielu poczynionych w ostatnim czasie inwestycji poziom opieki medycznej nadal pozostawia wiele do życzenia.

Na zakończenie spotkania poseł Edward Czesak podzielił wiele wyrażanych w trakcie dyskusji uwag. Przedstawione wnioski, istotne dla ziemi bocheńskiej, będą wzięte pod uwagę przy opracowywaniu kompleksowego programu dla Małopolski przed przyszłorocznymi wyborami samorządowymi. Z przykrością zwrócił uwagę na fakt, że pomimo wielu osobistych starań i interpelacji w sprawie łącznika autostradowego, kwestia ta nie zyskała poparcia ze strony parlamentarzystów z innych opcji politycznych okręgu tarnowskiego.

Poinformował, iż w najbliższym czasie do Bochni przyjedzie z wizytą podkomisja stała d/s transportu i drogownictwa Sejmowej Komisji Infrastruktury, która oceni stan realizacji budowy odcinka autostrady A4 Szarów - Tarnów oraz łączników autostradowych w węzłach Bochni i Brzeska, co będzie okazją do wywarcia presji na rząd dla pozytywnej decyzji w tej sprawie. Tego, tak ważnego dla mieszkańców Bochni i Brzeska tematu, parlamentarzyści PiS nie pozostawią bez załatwienia.