Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-04-04 14:54:44 przez system

PCPR pomaga rozwijać kompetencje

W poniedziałek 3 kwietnia w Starostwie uczestnicy projektu PCPR „Szansa na rozwój” zdobywali wiedzę i umiejętności w dziedzinie przedsiębiorczości. Przy pomocy gry planszowej obserwowali takie zjawiska jak podaż, popyt, spółka handlowa, cena, koszty produkcji, negocjacje handlowe i wiele innych.

Gra pn. „Chłopska Szkoła Biznesu” jest symulacją mechanizmów wolnego rynku i została opracowana jako narzędzie edukacyjne, szkoleniowe i integracyjne. Turniej toczył się w czasie rzeczywistym, co umożliwiło bezpośrednie interakcje uczestników rozgrywki i wywołało u nich silne emocje i zaangażowanie. Spotkanie uczyło logicznego myślenia i planowania, było użytecznym narzędziem do wprowadzenia podstawowych pojęć ekonomicznych, stanowiło świetne narzędzie do integracji grupy. Gra kształtuje postawy przedsiębiorcze wśród graczy i kreuje pozytywny wizerunek przedsiębiorcy u uczestników projektu pn. Szansa na rozwój. Gra planszowa uczy prowadzenia negocjacji, podejmowania ryzyka, współpracy w grupie, umiejętności nawiązywania kontaktów handlowych, samodzielności w działaniu, rozwija kreatywność, innowacyjność, chęć podejmowania inicjatyw, skłania do współpracy oraz pozwala na samodzielne realizowanie własnych planów.

Projekt pn. Szansa na rozwój jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni. Jego celem jest wsparcie 70 mieszkańców Powiatu potrzebujących poprawy i wzmocnienia swoich szans na zatrudnienie. W projekcie mogą uczestniczyć osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w szczególności doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, np. osoby z niepełnosprawnością, osoby doświadczające zaburzeń psychicznych, wychowankowie pieczy zastępczej.

Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych rozgrywkach „Chłopskiej Szkoły Biznesu” mogą kontaktować z pracownikiem socjalnym w PCPR pod numerem telefonu (14) 611-97-40 w dniach roboczych od godz. 8 do 15.