Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2021-05-28 10:23:06 przez Czas2012

Pieniądze z Powiatu na renowację zabytków

Blisko 140 tysięcy złotych trafi do gospodarzy 8 zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu bocheńskiego. O przyznaniu wsparcia zdecydowała Rada Powiatu w Bochni.

Utrzymanie i renowacja zabytków to ogromny wysiłek finansowy. Powiat aktywnie włącza się w te zadania już od 10 lat. W ciągu tego okresu łączna pomoc udzielona zarządcom zabytków przekroczyła pół miliona złotych. W tym roku wsparcie otrzymali wszyscy, którzy wnioskowali i spełnili wymogi formalne – mówi Starosta Bocheński Adam Korta.

Do konkursu zgłoszono 9 wniosków, w tym jeden niespełniający wymogów formalnych. Ponad 136 tys. zł z budżetu powiatu pozwoli wspomóc renowację 8 obiektów położonych na terenie powiatu bocheńskiego: Zamek w Wiśniczu oraz kościoły św. Joachima w Krzyżanowicach, św. Mikołaja Biskupa w Żegocinie, św. Jana Chrzciciela w Chełmie, NNMP w Łapczycy, św. Stanisława B.M. w Brzeźnicy, św. Mikołaja Biskupa w Bochni oraz św. Andrzeja Boboli w Gawłowie.

Lista beneficjentów:

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Joachima w Krzyżanowicach - wykonanie prac związanych z zakończeniem instalacji ppoż. i monitoringiem placu kościelnego - 19 990,00 zł

Zespół zamkowy w Nowym Wiśniczu, zamek XVII w., remont pokrycia dachowego na bastionie północnym fortyfikacji, etap I - 20 000,00 zł

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa w Żegocinie - odtworzenie zewnętrznych drzwi zabytkowego kościoła pw. św. Mikołaja Biskupa w Żegocinie - 18 900,00 zł

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Chełmie, ołtarz główny w kościele parafialnym pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela z 1749 r., pełna konserwacja dolnej kondygnacji – etap IV - 15 000,00 zł

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Anny w Łapczycy - konserwacja zabytkowego wyposażenia gotyckiego kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Łapczycy, tj. ławek barokowych z XVII w. - 25 000,00 zł

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Stanisława B.M. w Brzeźnicy - konserwacja polichromii z 1899 r. nawy – ściana tęczowa w kościele parafialnym pw. św. Stanisława B.M. w Brzeźnicy - 8 500,00 zł

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa w Bochni - konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza pw. Jezusa Nazaretańskiego z Bazyliki pw. św. Mikołaja Bpa w Bochni w zakresie złoconej ramy z obrazem Jezusa i obrazem zasuwnym Kryspina i Kryspiniana oraz stelażu konstrukcji - 19 000,00 zł

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Boboli w Gawłowie - konserwacja techniczna i estetyczna klasycystycznego ołtarza głównego w zakresie zwieńczenia i konstrukcji struktury architektonicznej - 10 000,00 zł

/media/user/images/upload/Maj/Maj 2021/DSC_1052.JPG
Zamek w Wiśniczu - rozpadający się mur obronny
/media/user/images/upload/Maj/Maj 2021/DSC_1058.JPG