Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-05-04 10:37:19 przez system

Pieniądze z RPO pomogą uczniom z gminy Bochnia

Dodatkowe zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki, wyjazdy edukacyjne, nowocześnie wyposażone pracownie szkolne – m.in. na takie wsparcie mogą liczyć uczniowie i nauczyciele z gminy Bochnia.

26 kwietnia w Zespole Szkół Gminnych im. Mikołaja Kopernika w Gawłowie wicemarszałek Stanisław Sorys uroczyście przekazał wójtowi gminy Bochnia Markowi Bzdekowi umowę gwarantującą dofinansowanie na ten cel –informuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Dzięki wsparciu finansowemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 gmina otrzyma wsparcie wysokości niemal 3,5 mln zł.

Projektem zostanie objętych aż 15 szkół podstawowych i gimnazjalnych z gminy Bochnia. Przyznane dofinansowanie pozwoli m.in. na udział uczniów w zajęciach wyrównawczych, a także rozwijających umiejętności matematyczne, przyrodnicze i informatyczne. Przewidziano także wyjazdy edukacyjne do muzeów i instytucji naukowych działających w Małopolsce, i nie tylko – mówi wicemarszałek Stanisław Sorys.

Przyznane dofinansowanie pozwoli na pokrycie niemal 95% kosztów całkowitych projektu. Obejmie on 15 szkół podstawowych i gimnazjalnych z gminy Bochnia.

Na dodatkowe szkolenia podnoszące ich kompetencje i kwalifikacje będą mogli liczyć również nauczyciele – zwłaszcza w zakresie wykorzystania technologii informatycznych i komunikacyjnych, w które zostaną doposażone szkoły. Dzięki dofinansowaniu szkoły będą też mogły zakupić dodatkowe pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i nowoczesny sprzęt, m.in. laptopy, drukarki, tablice interaktywne, cyfrowe urządzenia zapisujące obraz i dźwięk, a także wizualizery 3D.

Gmina Bochnia otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu, którego głównym celem było wyrównanie szans młodzieży w całym regionie. Dzięki niemu w całej Małopolsce blisko 35 tys. uczniów skorzysta z dofinansowania, a do ponad 340 małopolskich szkół i placówek oświaty trafi aż 101 mln zł.