Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-06-20 17:34:04 przez system

Pierwsza działka w Strefie sprzedana

W środę 20 czerwca w bocheńskim magistracie odbył się przetarg na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanych w Bocheńskiej Strefie Aktywności Gospodarczej, stanowiących podstrefę krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Do przetargu przystąpiła firma Werner Kenkel Południe, z którą burmistrz Bochni podpisał list intencyjny w tej sprawie w październiku minionego roku.

Cena wywoławcza została ustalona na poziomie 5 675 000 zł netto, Werner Kenkel wylicytował kwotę 5 731 750 (7 050 052 zł brutto). Powierzchnia nabytej przez firmę nieruchomości wynosi 8,7595 ha. Akt notarialny kupna sprzedaży zostanie zawarty w ciągu najbliższych 2 tygodni.

Przedstawiciele firmy w liście intencyjnym zobowiązali się do budowy hali produkcyjnej o powierzchni ok. 7000 m2 z przeznaczeniem pod zakład produkcyjny zajmujący się produkcją opakowań z tektury falistej. Docelowo inwestor deklaruje budowę kolejnych hal produkcyjno-magazynowych do łącznej powierzchni ok. 30 000 m2. W pierwszym etapie Werner Kenkel planuje zatrudnienie 40 osób na podstawie umowy o pracę, docelowo zatrudnienie ukształtuje się na poziomie 100 osób. Co ważne, inwestor zobowiązuje się do zatrudnienia co najmniej 60% pracowników z terenu Bochni, pod warunkiem spełnienia przez nich wymaganych kwalifikacji i posiadania odpowiednich predyspozycji.

Werner Kenkel działa na polskim rynku od 1979 roku. Tekturę falistą i opakowania produkuje obecnie w Krzycku Wielkim i Włoszakowicach w Wielkopolsce. Dostarcza swoje wyroby do ponad 400 firm krajowych i zagranicznych. Zatrudnia łącznie ponad 500 osób.

Firma równolegle prowadzi szeroką działalność charytatywną, swoim mecenatem objęła m. in. muzeum okręgowe w Lesznie. Również tę działalność inwestor chce przenieść na teren Bochni, deklarując współpracę przy organizacji lokalnych imprez sportowych, kulturalnych i turystycznych oraz pomoc dla uczniów z terenu miasta w zdobywaniu umiejętności zawodowych, podnoszeniu poziomu kształcenia i doskonalenia zawodowego.