Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-01-28 15:23:08 przez system

Pierwsze miejsca bocheńskich techników

Technikum przy Zespole Szkół Nr 1 w Bochni i Technikum przy Zespole Szkół Nr 3 w Bochni zajęły pierwsze miejsce w Rankingu Egzaminów Zawodowych dla kierunku odpowiednio - technik mechanik i technik ekonomista. Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2014 opublikowano 15 tycznia po raz szesnasty przez "Perspektywy".

Technikum przy „Mechaniku” dodatkowo otrzymało tytuł „Srebrnej Szkoły 2014” poprzez zajęcie 135 miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2014. Wyróżnienie to przysługuje szkołom ponadgimnazjalnym, które w tym rankingu zajęły miejsca od 101 do 200.

W ogólnopolskim XVI Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2014 ocenie poddano 2.291 liceów ogólnokształcących i 1.867 techników, z których wyłoniono najlepszych 500 liceów ogólnokształcących i 300 najlepszych techników w Polsce.

Kryteria Rankingu Techników 2014:
- sukcesy w olimpiadach - 20%,
- matura - przedmioty obowiązkowe - 25%,
- matura - przedmioty dodatkowe - 25%,
- wyniki egzaminów zawodowych - 30%.