Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-05-22 23:27:59 przez system

PKP: teraz utrudnienia - w przyszłości lepsze tory i drogi

<html />

- Przebudowa stacji kolejowej w Bochni oraz modernizacja linii i przejazdów kolejowych przebiega w sposób zaplanowany – zapewnia Rafał Pietrończyk, zastępca dyrektora modernizacji projektu.

Na stacji Bochnia trwa budowa nowego przejścia podziemnego. Nowy projekt ma być lepiej przystosowany dla pasażerów pociągów. Ma również za zadanie poprawić układ komunikacyjny miasta.

Obecna stacja Bochnia nie jest dostosowana do warunków AGTC tzn. w ramach przebudowy dokonujemy korekty łuku, tak, żeby można było po torach głównych, zasadniczych przejechać z prędkością 160 km/h. Oprócz tego dostosowujemy układ torowy, którego jakby głowice rozjazdowe rozciągamy. Jedną w kierunku Krakowa, drugą w kierunku Tarnowa. Robimy tak, żeby pociągi towarowe o długości 750 metrów mogły tutaj wjechać i zatrzymać się. Przejście podziemne w stosunku do dotychczasowego, starego przejścia, które funkcjonowało, ma dwie różnice. Dostosowane jest do obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Tutaj, poza normalnymi biegami schodowymi, będą zabudowane windy, którymi osoby niepełnosprawne, z bagażami, będą mogły zjechać na dół do tego przejścia, przejść nim w pobliże peronu i windą wyjechać na poziom peronu. Dodatkowo dotychczasowe przejście, które funkcjonowało w stacji Bochnia, tylko prowadziło od budynku stacyjnego do peronu. Teraz, po przebudowie, przejście będzie "na przestrzał" pod całym układem torowym stacji. W związku z tym miasto uzyska dodatkowy ciąg komunikacyjny, pomiędzy dwoma rozdzielonymi częściami – mówił Rafał Pietrończyk.

Rafał Pietrończyk wypowiedział się także w kilku zdaniach o modernizacji przejazdów kolejowych na terenie Bochni.

Tory prowadzące do Stalproduktu:
*Technologia przebudowy bocznicy kolejowej Stalproduktu zakłada cały czas dostęp do tej bocznicy, linii kolejowej i jej obsługę. Jest to największy zakład przemysłowy w Bochni. Nie mogliśmy tutaj pozwolić, zgodnie z ustaleniami z właścicielem tego zakładu i z władzami samorządowymi, na uniemożliwienie dojazdu towarów do tej bocznicy. *

Ulica Wodociągowa:
*W samej Bochni przebudujemy wszystkie projekty inżynieryjne. Począwszy od ulicy Wodociągowe po wiadukt kolejowy, gdzie już w maju zostały rozpoczęte roboty budowlane i zamknięta droga. Tam z obecnych parametrów wiaduktu, gdzie jest 2,5 metra światło pionowe i 3,7 metra światło poziome, wybudowany będzie obiekt o parametrach 3,5 metra światło pionowe, czyli metr więcej i 7 metrów światło poziome, czyli zdecydowanie o lepszych parametrach. *

Ulica Majora Bacy:
Obiekt Majora Bacy, w tej chwili ma światło karykaturalne – 1,7 metra. Będzie zwiększone światło pionowe aż o 1,8 metra, czyli ponad drugie tyle. W chwili obecnej mogły tam przejeżdżać, można powiedzieć, tylko kabriolety. Idąc tamtędy trzeba się schylać.

Ulica Proszowska:
Obiekt w ciągu ulicy Proszowskiej nie jest przebudowywany w ramach naszych inwestycji. Zostaje na swoim miejscu. Niemniej jednak układ torowy, który jest, wychodzi, ponieważ przy wyższych prędkościach musimy dokonać korekt układu geometrycznego na podejściu do stacji. Tam wychodzi tak, że tor linii kolejowej wchodził w istniejącą podporę. W związku z tym my ten obiekt zaadoptujemy. Wybudujemy mu nową podporę i będzie podparty w nowym miejscu. Będzie normalnie funkcjonował.

Ulica Wygoda
*Wiadukt w ciągu ulicy Wygoda ładnie się prezentuje. Jest to obiekt sklepiony. Światło pionowe ma 2,5 metra i szerokość jezdni jest 5 metrów. Jednak ruch odbywa się tam w sposób wahadłowy. Po przebudowie będzie zwiększone światło pionowe do 3,5 metra. Natomiast światło poziome dojdzie do 6 metrów. Wtedy można wprowadzić tam ruch dwukierunkowy, bez wahadła. *

Ulica Krzeczowska:
*Na ulicy Krzeczowskiej jest teraz przejazd na poziomie szyn. Po przebudowie będzie tam wiadukt kolejowy o parametrach 4,6 metra światło pionowe i ponad 6 metrów światło poziome. Więc w zasadzie wszystkie samochody bez ograniczeń będą mogły tamtędy jeździć. Zyska miasto i kolej. Nie będzie tutaj utrudnień komunikacyjnych. Samochody będą mogły bez przeszkód, niezależnie od ruchu kolejowego, przejeżdżać pod tym obiektem. Nie będą się tworzyły korki na tej ulicy, a oprócz tego będzie podwyższone bezpieczeństwo prowadzenia ruchu pociągu. Wyeliminujemy kolizyjne miejsce ruchu drogowego i kolejowego. *

Inną inwestycją, realizowaną przez Polskie Linie Kolejowe w pobliżu Bochni, jest przebudowa mostu na Rabie, koło Damienic. Jest to jedno z najbardziej skomplikowanych technicznie zadań związanych z modernizacją trasy Kraków – Rzeszów. Montaż i zabudowa konstrukcji stalowej przęseł mostu zostały przeprowadzone metodą nasuwania w pięciu etapach. Każde przęsło ma długość ok. 26 metrów i waży ponad 50 ton!

Trwa również modernizacja na stacji Kłaj. Wszystkie te inwestycje są prowadzone w ramach projektu modernizacji ciągu E30 od Podłęża do Rzeszowa. Koszt modernizacji linii kolejowej na odcinku Kraków – Rzeszów wyniesie około 3,5 mld złotych. W ramach funduszy z Unii Europejskiej projekt jest dofinansowany o ok.1,9 mld złotych. Zakończenie całej modernizacji przewidywane jest na 2015 rok.

[TR]