Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-04-30 12:59:41 przez system

PO rozmawiało o swych rządach

Nie jest łatwo podsumować 500 dni działania rządu Tuska. Powiedział zaproszony na spotkanie poseł na sejm RP Jan Musiał z Platformy Obywatelskiej. W poniedziałek PO debatowało nad Swoimi dotychczasowymi działaniami oraz próbowało podsumować 500 dni rządu Tuska.

Prawie dwugodzinne spotkanie członków oraz sympatyków PO zdominowało głównie przemówienie zaproszonego posła Platformy Obywatelskiej Jana Musiała. Zanim to jednak nastąpiło Jacek Pająk starosta bocheński oznajmił, że PO zarejestrowała już swoje listy wyborcze do Parlamentu Europejskiego, na których sam znajduje się jako kandydat. Prosił także o mobilizację. (Jak wiemy, według znanych już wyników sondaży Polacy raczej zaczęli odwracać się do Unii plecami i wybory unijne mało ich obchodzą. We wspomnianym sondażu tylko 13% wyborców zadeklarowała udział w wyborach). Poseł Jan Musiał odniósł się do szeregu spraw. Zaczął od przypomnienia działań jakich dokonuje PO na forum parlamentu europejskiego, gdzie należy do największego ugrupowania w PE jakim jest Partia Ludowa. Jednym z najważniejszych jest wynegocjowanie 60 mld zł na pakiet energetyczny, który zakłada zmianę gospodarki energetycznej opartej na węglu, na nowoczesne metody produkcji energii. Dzięki temu Komisja Europejska (która przejęła już w dużej części rządy u nas w kraju) odstąpi od egzekwowania płacenia przez nas kar. W planach jest już decyzja o budowie dwóch elektrowni jądrowych.

Poseł Jan MusiałJednak najwięcej mówiono o sprawach krajowych i lokalnych. Głównie o budowie dróg i autostrad. Ważnym osiągnięciem PO jest tutaj bardzo szybkie wdrożenie ustawy Natura 2000.Ustawa była wymogiem Unii Europejskiej i bez niej nie można było ruszyć z budową dróg w kraju. Ustawa jest ważna ze względu na unikatową różnorodność biologiczną jaka zachowała się w Polsce. Przewiduje ona zrobienie alternatywnych planów w przypadku kiedy trasa miała by przebiegać przez tereny cenne ekologicznie czy przyrodniczo. Przez brak takich planów Unia wstrzymała nawet budowę obwodnicy Wrocławia. Od chwili wejścia ustawy w życie rozpoczęła się budowa 700 km dróg, w tym 400 km autostrad na sumę 15 mld zł.

Ważnym punktem był temat budowy odcinka autostrady Szarów-Tarnów.
Pierwsze "wbicie łopaty" nastąpi już w jesieni tego roku (wrzesień/październik), kiedy to odbędzie się przetarg na jego wykonanie. Plany są gotowe i nikt już ich nie zmieni. Jedynym pozostającym problemem to kwestie finansowe. By wybudować zjazd z autostrady i łącznik z trasą E4 w Bochni potrzebnych jest 70 mln zł. Nowy dyrektor GDDKiA zapowiedział jednak, że instytucja ta nie będzie finansować zjazdów. Poseł Musiał zapowiedział, że zrobi wszystko by zwrócić uwagę na łączniki w Bochni i Brzesku i potraktować je priorytetowo. W Brzesku zjazd będzie się łączył z drogą na Nowy Sącz i będzie to droga krajowa. Brzesko ma więc większe szanse na dofinansowanie. W Bochni zjazd i łącznik będzie drogą lokalną ale jest o tyle pilny, że pomógłby w obniżeniu ruchu w Łapczycy.

Poseł Musiał wspomniał także o bardzo udanym programie "Orlik". Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią w każdej gminie była bardzo dobrym pomysłem. Dotychczas te miejsca stały puste i zaśmiecone. Teraz korzysta z nich wielu młodych ludzi.

Zaproszony gość przyznał także, że kryzys niekorzystnie odbił się na zamówieniach publicznych. Przez mniejsze dochody skarbu państwa — mniejsze wpływy m.in. z VAT — rząd zmniejszył liczbę kontraktów rządowych w prywatnych firmach, co także przełożyło się na ich gorsze wyniki i pogorszenie koniunktury gospodarczej. Deficyt budżetowy jest już tak duży, że nie można go pogłębiać — podkreślił poseł. PO planuje jednak pobudzić gospodarkę wykorzystując na to środki zewnętrzne w tym i unijne. Problemem jest także rynek pracy. Coraz mniej młodych ludzi na niego trafia. Nie dość, że duża liczba z nich wyjeżdża (obecna emigracja zarobkowa to ponad 2 mln młodych ludzi) to powoli nakłada się na to także niż demograficzny. Dlatego PO postanowiła 60% wpływu z prywatyzacji przekazać na tzw. fundusz demograficzny.

Mowa była także o przedsiębiorstwach i zapowiedziach PO dotyczących ułatwień dla tego sektora. Niestety, nie wyszła ustawa z "jednym okienkiem". Będzie ona poprawiana. Nadal musimy rejestrować działalność w kilku miejscach. Nie udało się Platformie także znacznie obniżyć podatków. Niestety, tu do tej pory PO nie daje rady wywiązać się ze swoich obietnic. Niemniej jednak wdraża się program 50+. Dotyczy on starszych ludzi, by mogli nadal w tym wieku podejmować pracę.

Zaniepokojenie wzbudziła także reklamówka PiS, bardzo niekorzystnie przedstawiająca Platformę. Sąd wstępnie zakazał emisji tej reklamy. Później jednak częściowo uchylił wyrok w tej sprawie.

Zebranie było kolejnym z cyklu regularnych spotkań jakie organizuje PO by informować opinie publiczną o swych działaniach.