Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-12-31 16:15:45 przez system

Pod naciskiem opozycji Rada zmieniła uchwałę

<html />

Radnym miejskim spod znaku Prawa i Sprawiedliwości udało się zmienić treść uchwały w sprawie oddania w drodze przetargu kolejnej działki w Bocheńskiej Strefie Aktywności Gospodarczej.

Już przy podejmowaniu uchwały o sprzedaży pierwszej działki (którą ostatecznie nabyła firma Werner Kenkel), tryb przetargu ograniczonego do firm, które są zarejestrowane w Krakowskim Parku Technologicznym wzbudził wiele kontrowersji, szczególnie w szeregach opozycji. Przeważyły wtedy argumenty burmistrza, aby przy sprzedaży pierwszej działki w strefie tak właśnie postąpić, wywołując efekt „kuli śnieżnej” - miało to zachęcić innych inwestorów i być dowodem, że coś się już w BSAG dzieje.

W piątek 29 grudnia, na etapie głosowania kolejnej uchwały o przetargu - również w trybie przetargu ograniczonego - Bogdan Kosturkiewicz zgłosił wniosek, aby w projekcie zmienić tryb sprzedaży na nieograniczony. Po krótkiej dyskusji, w której padały argumenty za trybem nieograniczonym (przejrzystość procedury, szansa na przyciągnięcie większej liczby inwestorów i możliwość uzyskania dla miasta większej ceny), burmistrz stwierdził, że nie ma nic przeciwko temu, aby radni zdecydowali w głosowaniu o trybie sprzedaży.

Doszło najpierw do głosowania trybu. Ku zaskoczeniu ogółu propozycja radnego Kosturkiewicza przeszła 11 głosami, 7 radnych było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu (część radnych rządzącej koalicji zagłosowała za propozycją: np. Marek Kania, wstrzymała się od głosu Marta Babicz). Za pozostawieniem formy przetargu ograniczonego byli zwłaszcza radni Niezależnego Komitetu Wyborczego.

Co ciekawe, gdy przyszło do głosowania całej uchwały o sprzedaży działki już w zmienionym trybie, to większość z tych, którzy byli za trybem ograniczonym, było teraz w ogóle przeciw sprzedaży tego terenu...

Ostatecznie Rada zdecydowała, że działka zostanie sprzedana w drodze przetargu nieograniczonego.