Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-01-06 04:34:55 przez system

Podatek od nieruchomości - w trzech odsłonach

Sprzedając mieszkanie lub dom musisz dokładnie sprawdzić jaki podatek masz zapłacić i jakie ulgi ci przysługują. Od 1 stycznia 2009 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące opodatkowania sprzedaży nieruchomości. Zlikwidowano między innymi ulgę meldunkową.

W zamian jednak za to przywrucono, w nieco zmienionej formie, zwolnienie z podatku, jeśli pieniądze ze sprzedaży zostaną przeznaczone na inne cele mieszkaniowe w ciągu dwóch lat. W związku z tym może powstać pewne zamieszanie, ponieważ będą obowiązywać aż trzy sposoby rozliczania transakcji sprzedaży nieruchomości. Wszystko będzie zależeć od tego kiedy było nabyte sprzedawane mieszkanie. Jaki zatem podatek zapłaci osoba, która kupiła mieszkanie dwa lata temu? Jakie ulgi otrzymamy sprzedając mieszkanie nabyte w tym, czy w zeszłym roku?

Zakup nieruchomości do 31 grudnia 2006 roku: Sprzedając nieruchomość nabytą do końca 2006 roku zapłacimy podatek w wysokości 10 proc. przychodu uzyskanego ze sprzedaży, czyli całej sumy otrzymanej od kupującego. Jeżeli jednak nie chcemy płacić podatku możemy przeznaczyć uzyskane ze sprzedaży pieniądze na inne cele mieszkaniowe, ale mamy na to tylko dwa lata od momentu zawarcia transakcji. Te cele mieszkaniowe, na które możemy wydać pieniądze ze sprzedaży nieruchomości, to m.in. zakup innej nieruchomości lub budowa, przebudowa, czy też remont własnej nieruchomości. W ciągu 14 dni od sprzedaży musimy zgłosić chęć skorzystania z takiej ulgi do urzędu skarbowego, albo zapłacić podatek. Wolna od podatku jest także sprzedaż nieruchomości nabytych w spadku lub darowiźnie.

Zakup nieruchomości od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2008 roku: Zmianie ulega wysokość podatku. Sprzedając nieruchomość nabytą w tym czasie zapłacimy 19 proc. dochodu ze sprzedaży a nie, jak wcześniej 10 proc. przychodu. Płacimy więc tylko od tego, co zarobimy na danej nieruchomości. Nie musimy także powiadamiać o tym fiskusa od razu, wystarczy zrobić to w zeznaniu rocznym składanym do 30 kwietnia. Aby uniknąć płacenia PIT możemy skorzystać z rozwiązania, jakim jest ulga meldunkowa. Polega ono na tym, że nie zapłacimy podatku jeżeli w sprzedawanej przez nas nieruchomości byliśmy wcześniej zameldowani przynajmniej 12 miesięcy. Pozostałe ulgi zostały wycofane. Aleksandra Szarek Home Broker

Zakup nieruchomości po 1 stycznia 2009 roku: Wysokość podatku, czyli 19 proc. dochodu, pozostaje bez zmian. Jako, że zniknąć ma obowiązek meldunkowy, to wycofana została także wcześniejsza ulga meldunkowa. Na jej miejsce powraca zwolnienie z płacenia podatku w przypadku przeznaczenia pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży na inne cele mieszkaniowe w ciągu dwóch lat. W odróżnieniu do ulgi obowiązującej wobec mieszkań nabytych do końca 2006 roku mamy dwa lata podatkowe, a nie kalendarzowe na wykorzystanie uzyskanego przychodu. Dokładniej też zostało określone, co może być rozumiane jako cele mieszkaniowe. Zaznaczone jest np., że nieruchomość przeznaczona na cele rekreacyjne nie jest takim wydatkiem (co nie było wcześniej jasno powiedziane). Nowością jest też traktowanie zakupu nieruchomości na terytorium Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i w Szwajcarii jako wydatku na cele mieszkaniowe. Jeden przepis nie zmienia się już od lat. W każdym z trzech przypadków obowiązuje zasada, że nie płaci się podatku, jeżeli sprzedaż nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Powrót popularnej ulgi na pewno ucieszy tych, którzy planują zakup nieruchomości. Wprowadzić może ona jednak spore zamieszanie, ponieważ różni się nieco od tej obowiązującej w stosunku do mieszkań kupionych do końca 2006 r., zwłaszcza pod kątem tego, na co możemy przeznaczyć pieniądze. Tak więc sprzedając mieszkanie dokładnie sprawdźmy z jakich ulg możemy skorzystać i jakie dają nam one możliwości. Aleksandra Szarek

Home Broker