Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-03-28 19:49:35 przez system

Podatek śmieciowy krzywdzi lokatorów bloków

W październiku ubiegłego roku Rada Miasta przyjęła uchwały określające nowe zasady gospodarki odpadami. Część zapisów, mimo że wzbudzały sporo zastrzeżeń, przyjęto z przekonaniem, że po mającej nastąpić nowelizacji ustawy regulującej sposób zagospodarowania odpadów przez gminy, nastąpią korekty w przyjętych uchwałach.

Niestety, mimo zmian ustawowych, w przeciwieństwie do innych gmin (np. Krakowa, Brzeska, Kęt i innych), w Bochni nadal pozostają zapisy, które w sposób nadmierny i ekonomicznie nieuzasadniony obciążają część mieszkańców kosztami wywozu śmieci.

Zwrócił na nie uwagę radny Jan Balicki, który interpelował w tej sprawie na marcowej (28 III) sesji rady. Jako osoby potencjalnie pokrzywdzone nowymi przepisami wskazał mieszkańców bloków wielorodzinnych, którzy, według radnego, „postawieni zostali w roli „hurtowników śmieci”, zbierających i segregujących je do pojemników o objętości kilku metrów sześciennych”.

Dalej Jan Balicki pisze w swej interpelacji: „obciążając mieszkańców stawkami tej samej wysokości, niezależnie od tego, czy odbiór śmieci odbywa się w kontenerze, czy w worku foliowym, firmy wywożące śmieci oszczędzać będą w ten sposób na mieszkańcach wydatki związane z droższym odbiorem odpadów od wielu indywidualnych dostawców.

Spore wątpliwości wśród mieszkańców wywołuje także sztywne przyjęcie stawki za wywóz śmieci „od osoby”, niezależnie od liczby osób zamieszkujących dane gospodarstwo, czy lokal mieszkalny. Od dawna wiadomo, że ilość wytwarzanych śmieci wzrasta z zamożnością, a ta raczej dość rzadko występuje w rodzinach wielodzietnych.

Tymczasem dla takich właśnie rodzin bezwzględny wzrost obciążeń związanych z wywozem śmieci będzie największy, stanowiąc jednocześnie istotną pozycję w ich kosztach utrzymania. W perspektywie zmian w obowiązku meldunkowym i wątpliwej możliwości weryfikowania liczby osób faktycznie zamieszkujących posesję lub lokal, może to skłaniać do składania nieprawdziwych oświadczeń, zaniżania liczby osób zamieszkujących lokal, czy nieuiszczania opłat. Uzależniając stawki za wywóz śmieci od ilości osób zamieszkujących dany lokal można temu zapobiec, a także wyeliminować w rodzinach wieloosobowych poczucie , że są one niesprawiedliwie wysoko obciążane kosztami zagospodarowania odpadów komunalnych.

Wnioskuję o:

1) takie sformułowania warunków przetargu dla firm wywożących śmieci, aby zawierały one zapis zobowiązujący firmy do obniżenia obowiązującej stawki indywidualnej dla mieszkańców zasobów wielorodzinnych. Wysokość obniżki (z tytułu hurtowego, tańszego odbioru śmieci) powinna być przyjęta w sposób zauważalny dla mieszkańców, np. o 1 czy 2 zł od osoby,

2) złagodzenie obciążeń z tytułu wywozu śmieci w gospodarstwach wieloosobowych i ich zróżnicowanie (także ze względów społecznych) od liczebności gospodarstwa domowego. Dla przykładu: można obniżyć progresywnie stawkę opłat, przypadającą na każdą kolejną osobę w gospodarstwie ponad trzecią o np. 20% - czyli dla czwartej osoby w gospodarstwie obniżka stawki o 20%, dla piątej osoby o 40%, dla osoby szóstej o 60%, dla siódmej o 80% itd.)"