Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-11-01 10:11:12 przez system

Podatki od nieruchomości idą do góry

Rada Miasta Bochnia po burzliwej dyskusji przyjęła projekt uchwały burmistrza i zgodziła się na podwyższenie podatków od nieruchomości. Zmiany wejdą w życie na początku 2017 roku.

Stefan Kolawiński podczas październikowej obrad sesji Rady Miasta mówił, że podwyższenie podatków jest konieczne do prawidłowego rozwoju miasta. - Stawki podatku nie były podnoszone od 4 lat. Nawet po ich podwyżce i tak będą niższe niż w sąsiednich gminach. Nie dociągamy w żaden sposób do górnych stawek, które wprowadził ustawodawca. Chociaż mamy możliwość znacznego podniesienia podatków nie robimy tego, ponieważ nie chcemy stracić atrybutu konkurencyjności. Nie proponujemy stawek takich, które rzeczywiście przyniosłyby znaczące dochody do budżetu. W przypadku zmian, które proponujemy otrzymamy dodatkowo około 1 mln zł. Moglibyśmy pozyskać 4 mln zł, ale tego nie robimy – mówił burmistrz Bochni. - Odsunięcie w czasie podniesienia podatków spowoduje tylko to, że następnym razem ten skok podatkowy będzie bardziej dotkliwy dla mieszkańców niż teraz. Czy podwyżka w wymiarze 2,50 zł, lub w innej pozycji 20 – 30 zł na rok to dużo, czy mało? Jeżeli chcemy realizować zamierzenia mieszkańców, realizować ich oczekiwania, to potrzebujemy trochę więcej środków – kontynuował dalej burmistrz.

Jego tłumaczenia nie spotkały się z aprobatą ze strony niektórych radnych. Do gustu szczególnie nie przypadła proponowana około 20% podwyżka podatku od „gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków. Najmocniej wybrzmiały słowa Bogdana Kosturkiewicza. - To nie jest odpowiedni czas na podwyżkę podatków. Mamy deflację. Powoduje ona, że gospodarka już się nie rozwija, a miasto chce jeszcze dołożyć dodatkowe opłaty w niektórych obszarach dochodzące nawet do 20% . Łatwo narzuca się podatki, ale trzeba się zastanowić, czy to jest dobry czas – mówił radny.

W mocnych słowach na temat podwyżek podatków wypowiedział się również przewodniczący Rady Miasta, Jan Balicki - Rok przed wyborami nie podwyższa się podatków, ponieważ chcemy być wspaniałym samorządem. Jeżeli mamy podnosić podatki, to dlaczego nie robimy tego systematycznie co roku? – wyraził swoją opinię.

Więcej konkretów od burmistrza na temat podwyżek chciał uzyskać również Piotr Dziurdzia. - Wydaje mi się, że podnoszenie podków w mieście jest na tyle istotnym przedsięwzięciem, że powinno temu towarzyszyć dobre uzasadnienie. Nie chcemy, aby podwyżka podatków były przejadane, tylko żeby były inwestowane w przyszłość tego miasta, i przyczyniały się do poprawy dobrobytu mieszkańców – mówił przewodniczący komisji finansowej Rady.

Ostatecznie większość radnych zagłosowała za przyjęciem uchwały zaproponowanej przez burmistrza.

Porównanie stawek podatku w bieżącym roku oraz tych, które będą obowiązywać od stycznia 2017 roku:

Od gruntów:
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1m2 powierzchni – 0,58 zł w 2016 i 0,65 zł w 2017.
- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha powierzchni – 3,56 zł w 2016 i bez zmian w 2017.
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego – od 1 m2 powierzchni – 0,17 zł w 2016 i 0,20 zł w 2017.
- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z 9 października 2015 r. o rewiatalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkalną, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeśli do dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – od 1 m2 powierzchni - 1,00 zł w 2016 i bez zmian w 2017.

Od budynków i ich części:
- mieszkalnych – od 1m2 powierzchni użytkowej – 0,48 zł w 2016 i 0,51 zł w 2017.
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1m2 powierzchni użytkowej - 17,56 zł w 2016 i 18,61 zł w 2017.
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1m2 powierzchni użytkowej – 7,79 zł w 2016 i bez zmian w 2017.
- związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1m2 powierzchni użytkowej – 2,26 zł w 2016 i 2,50 zł w 2017.

Od innych, nie wymienionych w pkt. 2 budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego budynków lub ich części – od 1 m2 powierzchni użytkowej:
- garaży – 4,54 zł w 2016 i 4,81 zł w 2017.
- budynków gospodarczych lub ich części związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego – 3,46 zł w 2016 i 3,67 zł w 2017.
- pozostałych budynków lub ich części – 5,60 zł w 2016 i 5,94 zł w 2017.