Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-11-12 15:22:27 przez system

Podpisano umowę na łącznik

Samorządy Województwa Małopolskiego, powiatu i miasta podpisały w środę 12 listopada umowę na realizację inwestycji pn. „Połączenie drogowe węzła autostradowego A4 – Bochnia z drogą krajową nr 94”.

Inwestycja ta, to nowoprojektowana droga klasy G o przekroju jednojezdniowym, dwupasowym. Droga zapewni wygodne połączenie pomiędzy Węzłem Bochnia w ciągu autostrady A4 a drogą krajową nr 94 (stara czwórka). Całkowita długość trasy wynosi ok 2,5 km. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2015-2018 . We współfinansowaniu tego zadania oprócz Województwa Małopolskiego, uczestniczą Powiat Bocheński oraz miasto Bochnia.

Trasa proj. łącznika rozpoczyna się w miejscowości Bochnia skrzyżowaniem z drogą krajową nr 94 i ul. Brzeską. Następnie droga biegnie na północ bezkolizyjnie przekraczając wiaduktem drogowym nasyp kolejowy, po czym skręca w kierunku północno – zachodnim dochodząc do ul. Krzeczowskiej, z którą krzyżuje się wykorzystując lukę w zabudowie.

Na dalszym odcinku trasa zmierza na północ w kierunku zakładu Stalprodukt S.A. Dochodząc do bocznicy kolejowej tychże zakładów skręca na północny – wschód. Następnie trasa łącznika biegnie wzdłuż bocznicy kolejowej, po czym łączy się z DP1424K i projektowanym węzłem. Koniec projektowanego łącznika został dowiązany sytuacyjnie do zjazdu z węzła autostradowego „Bochnia”.

Po zakończeniu inwestycji ruch z autostrady skieruje się przede wszystkim nowym łącznikiem do DK94 i stąd na południe Bochni (do obszarów położonych po obydwu stronach istniejącej obwodnicy i na Nowy Wiśnicz) oraz na wschód w stronę Brzeska. Ruch
z północnych rejonów Bochni również w większości skieruje się na nową drogę, co pozwoli odciążyć istniejącą drogę wojewódzką w jej północnym przebiegu (ul. Proszowicka). Projektowany łącznik odciąży sieć drogową miasta Bochni, wpływając bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa ruchu na istniejącej sieci oraz poprawę jakości życia mieszkańców poprzez ograniczenie ruchu pojazdów. Przedmiotowe połączenie stanowi bardzo istotny punkt z perspektywy rozwoju sieci dróg publicznych oraz poprawy dostępności komunikacyjnej do autostrady A4.

Wartość szacunkowa tego zadania, ujęta w WWPI wynosi 94 mln zł.