Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-07-10 19:36:24 przez system

Podpisano umowę na dofinansowanie ocieplenia dla ZS1

W piątek 7 lipca wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys oraz wicestarosta Józef Mroczek uroczyście podpisali w tarnowskim ratuszu umowę na dofinansowanie w wysokości 1,21 mln zł. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014 – 2020 na termomodernizację Zespołu Szkól Nr 1 w Bochni.

Pozyskane środki pozwolą na poprawę efektywności energetycznej mechanika, zarówno budynku głównego, jak i warsztatów dydaktycznych. Obecnie budynki charakteryzują suę wysokim zapotrzebowaniem na energię cieplną. Podczas prac wymieniona zostanie instalacja centralnego ogrzewania, zamontowane będą zawory termostatyczne. Docieplone zostaną stropodachy i ściany zewnętrzne. Wymieniona zostanie również stolarka okienna( w budynku warsztatów) i drzwiowa. Zakończenia projektu możemy spodziewać się z końcem 2017 roku.

Wartość zadania szacowana jest na kwotę 2,02 mln zł, natomiast dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 1,21 mln zł.

Zespół Szkół Nr 1 w Bochni jest największą szkołą w powiecie. Z klas i pracowni tej placówki korzysta prawie 1300 osób. Kształcenie jest prowadzone w około 20 zawodach, dla kilku z nich w budynku warsztatów realizowane są zajęcia praktyczne. Oprócz obowiązkowych lekcji prowadzone są tu również zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań.

Pełna nazwa projektu brzmi: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica-budynek główny i warsztaty dydaktyczne w ramach projektu pn. Głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Powiatu Bocheńskiego.