Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-02-02 01:38:40 przez system

Podziękowania za schwytanie podpalacza

W piątek 30 stycznia w Zespole Szkół Gminnych w Łapczycy odbyło się spotkanie związane z zatrzymaniem sprawcy podpalenia zabytkowej dzwonnicy w Łapczycy. Wójt Gminy Jerzy Lysy pragnąc wyrazić wdzięczność w imieniu mieszkańców oraz swoim zaprosił na nie przedstawicieli instytucji, dzięki którym udało się tego dokonać.

Wśród zaproszonych byli komendanci powiatowi Policji w Bochni i Wieliczki, naczelnicy Sekcji Kryminalnych obu komend, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, ksiądz dziekan dekanatu Bochnia-Zachód i ksiądz proboszcz z Łapczycy. Samorząd reprezentowali Wójt Gminy Bochnia wraz z zastępczynią, Przewodnicząca Rady Gminy Bochnia i sołtys Łapczycy.
Gospodarz spotkania podkreślił zaangażowanie i zasługi najpierw strażaków a następnie już policjantów, których efektem było ustalenie sprawcy, co z pewnością nie było łatwym zadaniem. Na szczególną uwagę zasługuje współdziałanie policjantów Sekcji Kryminalnej dwóch sąsiadujących jednostek Policji. Impuls, który pojawił się na terenie wielickim nie przeszedł niezauważony przez bocheńskich policjantów.
Słowa podziękowania i uznania dla szybkiego i skutecznego współdziałania policjantów podzielili również pozostali i uczestnicy spotkania.
Wójt Lysy w dowód wdzięczności na ręce szefa bocheńskich policjantów mł. insp. Marka Rudnika i szefa policjantów wielickich nadkom. Krzysztofa Kühla złożył okolicznościowe podziękowanie oraz dwa czeki w kwocie po 2500 zł dla każdej jednostki. Pieniądze te (będące wcześniej wyznaczoną nagrodą dla osoby, która przyczyni się do ujęcia sprawcy podpalenia) posłużą na doposażenie policji w sprzęt. Również i Komendant PSP mł. bryg. mgr Krzysztof Kokoszka otrzymał podobne podziękowanie i czek.
Komendant Krzysztof Kühl zauważył, że oba powiaty łączy nie tylko sól, ale również współpraca na rzecz społeczeństwa obu powiatów.
Wspólna wymiana informacji i skoordynowane szybkie działania pozwoliły zebrać materiał dowodowy, na podstawie którego zatrzymano sprawcę podpalenia i sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.