Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-02-10 14:44:32 przez system

Podziel się swoim podatkiem

Trwa czas rozliczeń podatkowych. Powszechnie wiadomo, że jedną setną swojego podatku można przekazać wybranej organizacji. Chociaż ostateczny termin przypada na 30 kwietnia, może warto już dziś pomyśleć o rozliczeniu i wsparciu Organizacji Pożytku Publicznego. Starostwo zachęca do wsparcia stowarzyszeń z terenu powiatu bocheńskiego.

Na terenie naszego powiatu funkcjonuje kilkanaście organizacji, na rzecz których można przekazać swój 1 %, a tym samym wesprzeć lokalną inicjatywę. Ważne jest to aby ta pomoc trafiła do organizacji, które aktywnie działają na terenie Ziemi Bocheńskiej i których celem jest poprawa jakości życia mieszkańców naszego powiatu - mówi Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński.

Jak przekazać 1%:

1. Najpierw należy wybrać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcemy przekazać 1%
Wykaz organizacji z terenu powiatu bocheńskiego, którym podatnicy mogą przekazać 1% przy rozliczeniach za 2015r. dostępny jest

Lista aktualnych organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu bocheńskiego:

Ludowy Klub Sportowy "Piast" Łapanów – KRS 0000004066,
Gminny Ośrodek Sportu I Rekreacji ”Novi -Rzezawianka” – KRS 0000018678,
Ludowy Klub Sportowy "Naprzód" Sobolów – KRS 0000026942,
Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Bochni – KRS 0000032589,
Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych "Otwarte Serca" przy Parafii św. Bartłomieja w Łapanowie – KRS 0000035414,
Chłopięcy Chór Pueri Cantores Sancti Nicolai – KRS 0000060038,
Ludowy Klub Sportowy "Tarnavia" Tarnawa – KRS 0000073892,
Stowarzyszenie Górnicze "Sutoris" Im. Antoniego Langera – KRS 0000183056,
Bocheński Klub Abstynentów – KRS 0000183582
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kropla Dobroci” – KRS 0000293985,
Fundacja Amicus Pauperum im. ks. Józefa Strugały w Nowym Wiśniczu – KRS 0000333193,
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Sobolik” – KRS 0000381026,
Towarzystwo Sportowe MOSiR Bochnia – KRS 0000408423,
Stowarzyszenie Przyjaciół DPS i ŚDS w Bochni- KRS0000446820

2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)
Po obliczeniu wysokości podatku jaki jesteśmy zobowiązani zapłacić za rok 2015, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP") wpisujemy nazwę organizacji której chcemy przekazać 1% należnego podatku i numer pod jakim jest ona wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podanie numeru KRS jest bardzo ważne, gdyż urzędy skarbowe identyfikują w ten sposób organizację i alokują podatek. Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla opp, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego (zaokrąglamy do pełnych dziesiątek groszy w dół).

Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu - w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które mają wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel, dane konkretnej osoby). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka .Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot;

Kwota 1 % podatku będzie przekazana anonimowo lub - po wyrażeniu zgody podatnika - ze wskazaniem imienia, nazwiska i adresu oraz wysokości kwoty przekazanej na rzecz danej organizacji.

3. Złożyć zeznanie podatkowe i zapłacić podatek
Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek.

Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w okresie od od maja do lipca roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.

1% można przekazać w zeznaniu podatkowym złożonym w terminie określonym dla jego złożenia lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Termin składania zeznań podatkowych mija 31 stycznia (dla tzw. ryczałtowców) oraz 30 kwietnia (dla pozostałych podatników).