Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-09-21 01:45:43 przez system

Policja: "Obudź w sobie lwa - nie toleruj zła"

Jak zachować się wobec obcego, w jaki sposób odmówić, kiedy częstują cię alkoholem lub narkotykami, co robić, by nie stać się ofiarą przestępstwa - te i inne zagadnienia z zakresu profilaktyki poruszą policjanci podczas spotkań z dziećmi, nauczycielami i rodzicami, organizowanych w ramach programu "Obudź w sobie lwa - nie toleruj zła".

Autorem programu jest Leszek Machaj z Komendy Powiatowej Policji w Bochni. Treść poszczególnych spotkań będzie uzależniona od grupy adresatów, do których będzie kierowana, a zwłaszcza od ich wieku.

Podczas spotkań z uczniami klas I-III szkół podstawowych, omówione zostaną tematy:
- zagrożeń wynikających m.in. z używania papierosów, alkoholu i narkotyków;
- zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- zachowania wobec "obcego" i psa;
- niebezpiecznych zabaw.
Uczestniczące w spotkaniu dzieci otrzymają książeczkę pt. "Policja — nie tylko dzieciom".

Tematyka spotkań dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych zostanie poszerzona o zagadnienia związane z odpowiedzialnością prawną nieletnich oraz zachowaniami mającymi znamiona demoralizacji i czynów karalnych.
Podczas spotkania dzieci otrzymają książeczkę pt. "Ja rower i przepisy".

Z uczniami szkół gimnazjalnych policjanci będą rozmawiać o uzależnieniach i postawach asertywnych i wyposażą ich w książeczkę "Dziękuje — nie piję, nie palę, nie biorę". Funkcjonariusze przekażą również podstawowe informacje z zakresu wiktymologii, prewencji kryminalnej, bezpieczeństwa w ruchu drogowym i odpowiedzialności prawnej wynikającej z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Na spotkaniach z rodzicami i nauczycielami poruszony zostanie temat konsekwencji prawnych wynikających z używania środków odurzających przez małoletnich, procedur postępowania nauczycieli w sytuacji naruszenia prawa przez ucznia. Uczestnikom spotkania zostaną przekazane broszury "Nasze dzieci i alkohol" oraz traktująca o przemocy domowej ulotka "Mama, tata i nasz dom".

Nauczyciele podczas spotkań zapoznają się z procedurami postępowania w przypadku ujawnienia czynu karalnego, zjawiska demoralizacji oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich. Uczestnikom spotkania zostanie przekazana książeczka "Narkotykowe dylematy".