Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-07-13 14:58:57 przez system

Policjanci z garnizonu Bochnia obchodzili swoje święto

13 lipca przy Komendzie Powiatowej Policji w Bochni odbyła się uroczystość związana z obchodami 97. rocznicy powstania Policji Państwowej, podczas której awanse na wyższe stopnie policyjne odebrało 44 funkcjonariuszy Policji, pracujących w Komendzie Powiatowej Policji w Bochni i Komisariacie Policji w Nowym Wiśniczu.

Akty nominacyjne wręczyli policjantkom i policjantom Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie insp. Tomasz Miłkowski oraz Komendant Powiatowy Policji w Bochni mł. insp. Mariusz Dymura.

Oprócz awansów, gospodarz uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Bochni mł. insp. Mariusz Dymura „w uznaniu za systematyczne i wieloletnie zaangażowanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa powiatu bocheńskiego” uhonorował pamiątkową statuetką i dyplomem przedstawicieli samorządu lokalnego, przedstawiciela Koła Kombatantów Armii Krajowej oraz osoby, które od lat z powodzeniem współpracują z bocheńską Policją.

Dyplomy odebrali również policjanci bocheńskiej komendy, którzy w ostatnim czasie wykazali się szczególnym zaangażowaniem w służbie, rzetelnością w wykonywaniu swoich obowiązków, uczynnością, bezinteresownością i profesjonalizmem. Ponadto każdemu policjantowi z osobna mł. insp. Mariusz Dymura złożył gratulacje i podziękowania za osiągane przez bocheńską policję wyniki w walce o bezpieczeństwo lokalnej społeczności.

Pamiątkową statuetkę i obraz bocheńskiego Rynku odebrał z rąk mł. insp. Mariusza Dymury Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie insp. Tomasz Miłkowski, który po raz pierwszy uczestniczył w uroczystości powiatowych obchodów Święta Policji w Bochni. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie zwracając się do Policjantów złożył im serdeczne życzenia i gratulacje oraz podziękował za codzienną służbę społeczeństwu, która nie zawsze jest łatwa i wymaga wielu poświęceń.

Mł. insp. Mariusz Dymura, w dowód uznania za osiągnięcia na rzecz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji został uhonorowany okolicznościową odznaką. Ponadto z rąk Prezesa Zarządu Gminnego Koła Kombatantów Armii Krajowej w Lipnicy Murowanej komendant otrzymał Srebrną Odznakę „za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych”. Identyczną srebrną odznakę otrzymał również Komendant Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu asp. sztab. Mariusz Mardosz.

Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju, srebrnym medalem został uhonorowany I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bochni, nadkom. Mirosław Strach.

Komendant Wojewódzki Policji mianował:

-na stopień nadkomisarza Policji, komisarza:
Łukasz Radzięta

- na stopień aspiranta sztabowego Policji – starszych aspirantów:
Piotr Jacewicz
Grzegorz Maj
Krzysztof Pikus
Mirosław Polek
Piotr Wojas
Marcin Włodek

- na stopień starszego aspiranta Policji - aspirantów:
Ireneusz Irzykowski
Jarosław Strach
Krzysztof Wilk

- na stopień aspiranta Policji – młodszego aspiranta:
Tomasz Brydniak
Mariusz Bursztyn
Krzysztof Hełmecki
Roman Mól

- na stopień młodszego aspiranta Policji – sierżanta sztabowego:
Bogdan Buczek
Piotr Mroczek
Marek Spędzia
Krzysztof Żupnik

- na stopień sierżanta sztabowego Policji – starszego sierżanta:
Magdalena Mroczek

- na stopień starszego sierżanta Policji -sierżantów:
Michał Bajda
Piotr Kita
Łukasz Kokoszka
Jarosław Kupiec
Anna Niedzielska
Wojciech Tworzydło
Mateusz Wróbel

- na stopień sierżanta Policji – starszych posterunkowych:
Karol Bodziony
Mateusz Brust
Grzegorz Cyrus
Gabriel Ćwioro
Dominik Dulęba
Mateusz Fornal
Anna Matusik
Mirosław Mucha
Sebastian Ornat
Marcin Pokrzywa
Michał Romanowski
Łukasz Śmiałek

Komendant Powiatowy Policji w Bochni mianował:

- na stopień starszego posterunkowego Policji- posterunkowych:
Daniel Bułatowicz
Tadeusz Czapla
Paweł Grzesik
Gabriela Sławek
Tomasz Wygoda