Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-07-18 15:38:55 przez system

Polonia kazachska z wizytą w Żegocinie

W ramach projektu "Polaka z Kazachem rozmowy - młodzi reporterzy" w dniach 18-31 lipca w Krakowie odbywa się wakacyjna Akademia Dziennikarstwa dla 21 uczestników - młodzieży polskiego pochodzenia w wieku 14-18 lat z regionów Ałmaty, Karagandy i Kokczetaw.

Projekt, realizowany przez Instytut Wschodnich Inicjatyw oraz organizacje polonijne z Kazachstanu, ma na celu podniesienie umiejętności dziennikarskich uczestników, rozszerzenie ich wiedzy o Polsce oraz zacieśnienie więzów z krajem przodków.

W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z warsztatem dziennikarza i sprzętem reporterskim, a także współczesnym językiem i kulturą polską. Plan obozu przewiduje również zwiedzanie Krakowa, wycieczki do Ojcowskiego Parku Narodowego i Oświęcimia, udział w wydarzeniach kulturalnych oraz wizytę w szkole w Żegocinie, podczas której młodzież z Kazachstanu będzie miała możliwość integracji z rówieśnikami.

Przyjadą tu 21 lipca, aby spotkać się z uczniami tutejszego Zespołu Szkół i odbyć wspólne zajęcia. Na początku wizyty zaplanowano spotkanie z wójtem, który opowie o gminie. Potem goście z Kazachstanu poznają żegocińską szkołę i kilkunastu jej uczniów. W toku zajęć profesjonalni trenerzy z Instytutu posłużą się metodami edukacji pozaformalnej.