Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2008-11-25 12:56:38 przez system

Polsko-ukraińska wymiana młodzieży w Lipnicy Murowanej

Przybyli w ramach rewizyty z dalekiego Kijowa do Lipnicy Murowanej - 15 uczniów i czterech opiekunów z dyrektorem Siergiejem Stiepanowiczem Surmą na czele. Dwa miesiące wcześniej lipnicka młodzież wraz z opiekunami i dyrektorem zespołu szkół p. Agnieszką Chrzanowską przebywała na Ukrainie, zwiedzając Kijów i Lwów.

Wymiana była możliwa dzięki realizacji przez szkoły projektu "RAZEM — wymiana młodzieży" firmowanemu przez Fundację Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI dzięki wsparciu finansowemu programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2008 roku.

Po przyjeździe 3 listopada goście udali się do domów swoich polskich przyjaciół, gdzie zostali bardzo życzliwie przyjęci i ugoszczeni zgodnie z zasadami polskiej gościnności. Poznali rodziny swoich partnerów, warunki w których żyją, ich język, obyczaje i kulturę. Potem przez kolejne dni uczestniczyli realizacji programu.
We wtorek 4 listopada odbyło się w Zespole Szkół uroczyste przywitanie gości w obecności wszystkich uczniów gimnazjum, dyrekcji i zaproszonych gości (m.in. wizytator KO w Krakowie p. Stanisław Siadek, Dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI p. Krzysztof Filcek i przedstawiciela Urzędu Gminy Lipnica Murowana p. Krystyna Łukasik). Po przemówieniach p. dyrektor oraz zaproszonych gości zaprezentowano wszystkim zebranym panoramę działalności młodzieży lipnickiej w różnych obszarach twórczości artystycznej. I tak - wystąpiły zespoły taneczne Publicznego Przedszkola w Lipnicy Murowanej, Filii Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipnicy Górnej, chór Publicznego Gimnazjum w Lipnicy Murowanej pod kierunkiem mgr Małgorzaty Wiśniowskiej, przedstawiono w formie prezentacji multimedialnej przebieg pobytu na Ukrainie, w przerwie można było oglądać wystawę fotografii dokumentującą uroki Lwowa i Kijowa. Potem wszyscy zebrani przeszli do sali GDK, aby obejrzeć fragmenty przedstawienia teatralnego pt. Wesele w opracowaniu i reżyserii Agnieszki Pałki. Całość imprezy zakończył spacer ścieżką edukacyjną do Kamieni Brodzińskiego, wspólne ognisko, pamiątkowe zdjęcie oraz obiad w Karczmie pod Kamieniem.

W kolejnych dniach pobytu gości zorganizowano dla nich niemało atrakcji. Odbyli wycieczki do Zakopanego, Krakowa i Bochni, gdzie zwiedzili kopalnię soli i muzeum. Brali udział w pokazie pieczenia chleba w piekarni "Pawełek", wieczornicy poświęconej twórczości Kornela Makuszyńskiego przygotowanej przez p. Bożenę Torzewską, treningu i pokazie wschodnich sztuk walki w wykonaniu sekcji taekwondo trenującej pod kierunkiem Sławomira Franczaka, koncercie pieśni ludowych w wykonaniu zespołu folklorystycznego Raj z Rajbrotu. Nie mniejszym powodzeniem cieszyło się zwiedzanie zabytków Lipnicy Murowanej, przejażdżka bryczkami po okolicy, wycieczka krajoznawcza po Lipnicy Górnej, pokaz rękodzieła artystycznego w wykonaniu P. Kazimiery Pałki, prezentacja osiągnięć uczniów obydwu szkół w dziedzinie poszukiwania polskich korzeni w życiu wybitnych Ukraińców oraz ukraińskich korzeni w życiorysach słynnych Polaków (Stanisława Wyspiańskiego, Kornela Makuszyńskiego, Karola Szymanowskiego, Gabrieli Zapolskiej).
Można stwierdzić, że cała szkoła i spora część Lipnicy żyły przez ten tydzień wizytą gości ze Wschodu. Punktem kulminacyjnym była niedzielna msza św., w której czynnie uczestniczyła młodzież z Kijowa i z Lipnicy, co świadczy o dużej kulturze religijnej uczestników i zbliżeniu religii i tolerancji.
Pogłębieniu uległy zawiązane wcześniej w stolicy Ukrainy przyjaźnie. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu wielu życzliwych lipniczan pobyt gości znad Dniepru przebiegał w miłej, serdecznej atmosferze, zmierzał do pokazania miejscowego środowiska w jak najkorzystniejszym świetle pod względem uroków okolicy, piękna architektury, zachowania tradycyjnej obrzędowości, kultury a nawet kuchni. Okazało się, że mała terytorialnie i liczebnie Lipnica jest w stanie zaskoczyć wielkomiejskich gości z pięciomilionowej metropolii. Bezinteresownie przygotowano dla przyjezdnych mnóstwo atrakcji. Szczególne podziękowania należą się rodzinom wszystkich uczniów lipnickiego gimnazjum, którzy gościli w swoich domach młodzież z Liceum Uniwersum z Kijowa.

Mamy nadzieję, że polsko-ukraińskie korzenie wydadzą w przyszłości obfite plony, zarówno w dziedzinie dalszych kontaktów, jak i zmianie wizerunku Ukraińców w Polsce i na odwrót, przekroczeniu barier kulturowych, językowych i historycznych dzielących nasze sąsiednie narody.
Nad całością spraw organizacyjnych, przygotowaniem merytorycznym i programowym pracował zespół pod kierunkiem dyrektora lipnickiej placówki p. Agnieszki Chrzanowskiej, którą wspierali: p. Magdalena Sąda (wspaniałe układy choreograficzne tańców narodowych) i piszący te słowa fotoreporter-amator p. Bogdan Struzik.