Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-04-03 04:37:15 przez system

Polsko-ukraińskie porozumienie szkół ?Razem w przyszłość?

Jeszcze w zeszłym roku radni miejscy podjęli uchwałę w sprawie nawiązania kontaktów partnerskich Bochni z ukraińskim miastem Borszczów. Delegacja zza wschodniej granicy gościła na bocheńskich Dniach Partnerstwa w kwietniu 2008 roku.

Władze miasta, licząc na owocną współpracę podkreślają, iż jej podstawą mają być kontakty pomiędzy szkołami i ośrodkami pozaszkolnymi, rozwój kontaktów między organizacjami sportowymi i instytucjami aktywnymi w dziedzinie kultury, organizacja wymiany dzieci i młodzieży, pomoc i współpraca z zakresu rozwoju gospodarczego regionów, promocja turystyczna i wiele innych.
Najwyższy czas, by plany wdrożyć w życie. Na wniosek dwóch bocheńskich podstawówek PSP nr 7 i PSP nr 5 w dniach 26-28 marca bocheński Urząd Miejski zorganizował wyjazd do Borszczowa w celu podpisania polsko-ukraińskiego porozumienia pomiędzy szkołami. W skład delegacji weszli: burmistrz Bochni Bogdan Kosturkiewicz, radny miejski — przewodniczący komisji gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Piotr Dziurdzia, Dyrektor Miejskiego Zespołu Edukacji Dorota Palej-Maliszczak oraz dyrekcje obu szkół w osobach Jolanty Struzik, Anity Twardosz, Jerzego Sumary i Ewy Gardziel.
Bocheńska delegacja została serdecznie powitana przez mera miasta Iwana Stiepanowicza Baszniaka. Główne uroczystości miały miejsce w piątek 27 marca. Przed południem w budynku Rady Miejskiej w Borszczowie przedstawiciele Bochni spotkali się z reprezentacją gospodarzy, w skład której weszli: mer miasta wraz z zastępcą, radni powiatowi, dyrektor do spraw edukacji oraz dyrektorzy dwóch borszczowskich szkół. Po oficjalnych przemowach i pamiątkowej sesji fotograficznej wszyscy udali się do Ogólnokształcącej Szkoły I-III stopnia Nr 3. Polską delegację powitano chlebem i solą oraz krótkim występem folklorystycznym przygotowanym przez uczniów tejże szkoły, a następnie doszło do podpisania pierwszego polsko-ukraińskiego porozumienia o przyjaźni i współpracy szkół "Razem w przyszłość — ????? ? ????????". Sygnatariuszami umowy byli Jolanta Struzik - dyrektor PSP Nr 7 w Bochni i Iwan Wasiliewicz Krochmaliuk — dyrektor ??? ?-??? ??. ? 3 w Borszczowie. Podpisaniu dokumentu towarzyszyła wymiana drobnych upominków. Delegacja miała również możliwość zapoznania się ze szkołą, jej kadrą pedagogiczną oraz bazą dydaktyczną. Równie ważnym punktem programu było podpisanie drugiej umowy. Tym razem ceremoniału dopełnili: Jerzy Sumara — dyrektor PSP nr 5 w Bochni oraz Oksana Dmitrijewna Żałabaniuk — dyrektor ??? ?-??? ??. ? 2. Oba porozumienia partnerskie zostały zawarte w trosce o wychowanie młodzieży w duchu przyjaźni obu narodów. Mając na uwadze dobro przyszłych pokoleń szkoły zobowiązały się do podjęcia działań zmierzających do wzajemnego poznania historii, języka i kultury obu krajów, a także utrzymania trwałych przyjaznych więzi partnerskich w formie wymiany młodzieży.

Wspaniałym podsumowaniem podjętej współpracy była wycieczka po obwodzie tarnopolskim oraz zwiedzenie takich miejsc jak: muzeum i cerkwie w Borszczowie, jaskinia kryształowa w Krywczej, twierdza w Chocimiu, bramy Kamieniecka i Lwowska w Okopach św. Trójcy, Katedra Św. Piotra i Pawła oraz twierdza w Kamieńcu Podolskim.

J. Struzik, A. Twardosz