Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2008-10-02 12:24:37 przez system

Pomóżmy ofiarom huraganu

Powiat Bocheński przekaże 20 tysięcy Powiatowi Lublinieckiemu (Województwo Śląskie), który w połowie sierpnia został poszkodowany przez trąbę powietrzną. Podczas piątkowej sesji Rady Powiatu w Bochni radni postanowili pomóc powiatowi poszkodowanemu przez huragan.

Rynek w LublińcuW skutek szalejącej nawałnicy najbardziej ucierpiały gminy Herby i Koszęcin. Huragan, który 15 sierpnia przeszedł nad tym powiatem spowodował śmierć 2 osób i zniszczył wiele budynków, domów i ulic. Jak informuje Starostwo Powiatowe w Lublińcu w gminie Koszęcin 77 budynków mieszkalnych i gospodarczych wymaga całkowitej odbudowy, a drugie tyle remontu. O sile żywiołu mogą świadczyć także dane z gminy Herby, w której łącznie zostało zniszczonych 278 budynków mieszkalnych, gospodarczych lub budynków użyteczności publicznej.
Pomoc finansowa, którą udzieli Powiat Bocheński zostanie przekazana w formie dotacji celowej ze środkówPo huraganie - zdjęcie z portalu nasze miasto budżetu powiatu na 2008 rok. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie.
Wszystkich zainteresowanych udzieleniem pomocy osobom poszkodowanym informujemy, że pomoc finansową można przekazywać na konto Urzędu Gminy Herby:

Bank Spółdzielczy Koszęcin O/Herby z/s w Boronowie:
64 8288 1014 2001 0000 0042 0004 z dopiskiem: "Pomoc w usuwaniu skutków trąby powietrznej"

lub:
Urząd Gminy Koszęcin Bank Spółdzielczy Koszęcin 09 8288 0004 2000 0000 0013 0002
w tytule przelewu "trąba powietrzna"