Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2010-03-02 08:20:19 przez system

Pomóżmy rodzinie z gminy Bochnia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni ponownie zwraca się z prośbą o pomoc w znalezieniu lokalu mieszkalnego dla matki z trójką dzieci, będących ofiarami przemocy domowej.

Rodzina od 4 grudnia 2009 r. przebywa w mieszkaniu chronionym — zajmując jeden mały pokój. Mieszkania chronione są przeznaczone dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo — wychowawczych i dlatego też pobyt w nich tej rodziny ma formę jedynie doraźną.

W najbliższym czasie upływa 3-miesięczny okres, w którym matka z dziećmi mogą przebywać w mieszkaniu chronionym (na umieszczenie w nim oczekują wychowankowie rodzin zastępczych, dla których mieszkania te zostały utworzone). Po tym okresie rodzina będzie musiała opuścić zajmowane lokum i wtedy staną się oni osobami bezdomnymi.

Rodzina posiada stałe zameldowanie na terenie Gminy Bochnia, która nie ma w swoich zasobach mieszkań socjalnych.

Ze względu na ograniczone możliwości finansowe rodziny pod uwagę brane są jedynie lokale z możliwie jak najniższymi kosztami utrzymania.

W związku z powyższym prosimy wszystkie osoby, które mogłyby pomóc w rozwiązaniu tego problemu o kontakt z PCPR pod numerem 14 611-97-40 (Elżbieta Paczyńska, Lidia Piekarz).