Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-02-27 15:55:42 przez system

Ponad 2 mln. na Centrum Kompetencji Zawodowych

Powiat Bocheński znalazł się na trzecim miejscu listy rankingowej projektów, dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 z projektem pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy”, otrzymując dotację na prawie 2,1 miliona zł.

Celem projektu, którego łączna wartość wyniesie ponad 2,3 miliona zł. jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia u 280 uczniów szkół z terenu powiatu bocheńskiego poprzez poprawę jakości procesu kształcenia na bazie CKZ we współpracy z otoczeniem, w tym z pracodawcami, podniesienie kwalifikacji u co najmniej 130 uczniów ze szkół zawodowych powiatu bocheńskiego, a także doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych u 26 nauczycieli zawodu z branży budowlanej na terenie powiatu bocheńskiego.

- W projekcie wezmą udział uczniowie „Budowlanki” i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie, kształcący się w branży budowlane jak również spoza branży budowlanej i będą to szkolenia interdyscyplinarne. Natomiast trzecią grupą docelową będą nauczyciele z tych szkół – wyjaśnia Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński.

Projekt obejmował będzie organizację dodatkowych zajęć z zakresu kursów kwalifikacyjnych dla uczniów, organizację praktyk i staży we współpracy z pracodawcami, organizację i prowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz orientacji zawodowej, współpracę z uczelniami wyższymi (Politechnika Krakowska i AGH), organizację zajęć związanych z podnoszeniem kompetencji nauczycieli, organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów oraz wyposażenie placówek w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

Projekt realizowany będzie w latach 2017-2020 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.