Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2021-05-10 23:48:34 przez Czas2012

Ponad 800 tys. w tegorocznym Budżecie Obywatelskim

10 maja 2021 r. ruszył nabór projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Bochni na 2022 r. W tej edycji do rozdysponowania będzie 834 089,36 zł, z czego 700 tys. zł przeznaczone jest na projekty osiedlowe, po 50 tys. zł na każde z 14 osiedli. 134 089,36 zł stanowi pula środków na realizację projektów ogólnomiejskich.

W tym roku okres zgłaszania projektów rozpocznie się 10 maja i potrwa do 15 czerwca – informuje Urząd Miasta.

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi z powodu pandemii wnioski będzie można złożyć:
– osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Miasta wrzucając dokument do urny.
– za pośrednictwem poczty tradycyjnej, przesyłając wniosek na adres Urzędu (Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia), decyduje data wpływu do Urzędu.
– posiadacze profilu zaufanego będą mogli skorzystać z platformy ePUAP. Aby przesłać wniosek tą drogą należy:
1. Wejść na epuap.gov.pl.
2. Zalogować się.
3. Wypełnić formularz pisma ogólnego i dołączyć do niego załącznik w postaci elektronicznej wersji formularza zgłaszania projektu wraz z zeskanowaną listą poparcia projektu.
4. Podpisać wniosek profilem zaufanym.
5. Wysłać wniosek online.

Osoby, które zgłoszą swoje propozycje zadań będą mogły w dniach od 10 maja do 1 czerwca liczyć na bezpłatną pomoc pracowników Urzędu Miasta Bochnia w zakresie swoich projektów.

Urzędnicy udzielać będą pomocy telefonicznej (wykaz telefonów do wydziałów UM – TUTAJ) oraz drogą mailową dla tych, którzy swoje zapytanie prześlą na adres promocja@um.bochnia.pl.

Po weryfikacji zaprezentowana zostanie ostateczna lista projektów, które spełnią wszelkie wymogi regulaminu.

Główne zasady zgłaszania projektów do BO:
1. Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Bochni.
2. Zgłaszanym projektem może być inicjatywa określająca zadanie, które mieści się w katalogu zadań własnych miasta i znajdować się na terenie stanowiącym własność miasta.
3. Zadanie wynikające ze złożonego projektu powinno być możliwe do realizacji w ciągu jednego roku.
4. Szacunkowa wartość zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwoty określonej na realizację zadań.
5. Każdy projekt musi uzyskać poparcie 2 mieszkańców osiedla (w przypadku projektów osiedlowych) lub 25 mieszkańców miasta (w przypadku zadań ogólnomiejskich).

/media/user/images/upload/Maj/Maj 2021/BO_2022_plakat.jpg

Info: UM Bochnia