Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-10-08 15:32:02 przez system

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ma 45 lat

„Być rodzicem, być dzieckiem, być wychowawcą – poznać, zrozumieć, pomóc” pod takim hasłem odbył się Jubileusz 45-lecia działalności oraz 5-lecia nadania imienia Stefana Szumana Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bochni.

Jubileusz uświetnił wykład dr hab. Danuty Wolskiej z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz M. Kaczor z Uniwersytetu Pedagogicznego.

Były też przemówienia, podziękowania dla obecnych i byłych pracowników oraz nagrody. Podziękowania otrzymali : Maria Paluch, emerytowana pedagog, pracująca w Poradni od momentu powołania placówki, poprzedni dyrektorzy: nieżyjący już Marian Wiśniewski (1970 – 1985), Katarzyna Kaluta (1985 – 1991), Bożena Gogola – Basińska (1992 – 1995), Katarzyna Knapik (1995 – 2003), Alicja Baczkowska-Strąg (2003 – 2004) i Bogumiła Cholewa (2004 – 2009).

Z okazji Jubileuszu starosta bocheński Ludwik Węgrzyn złożył gratulacje oraz słowa uznania za wkład w rozwój dzieci i młodzieży oraz wspieranie rodzin.

- Niech ten codzienny trud pozostanie źródłem, z którego będzie płynęło poczucie zawodowego spełnienia. Życzę, aby codzienne zaangażowanie owocowało dalszym rozwojem placówki, efektami dydaktycznymi oraz uznaniem w oczach Waszych wychowanków i ich rodziców – mówił starosta.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna im. Stefana Szumana istnieje od 1970 roku. Zatrudnia 7 psychologów, 7 pedagogów, 1 rehabilitanta, 2 logopedów oraz pracowników administracji. Opieką obejmuje dzieci i młodzież od urodzenia do ukończenia edukacji.

Poradnia realizuje swoje zadania przez diagnozowanie, opiniowanie, działalność terapeutyczną, prowadzenie grup wsparcia, mediacje, interwencję kryzysową, działalność profilaktyczną, poradnictwo, konsultacje, działalność informacyjno – szkoleniową.

Aby skorzystać z usług Poradni nie trzeba mieć skierowania. Wystarczy wypełnić wniosek, dostępny w sekretariacie Poradni, na stronie internatowej www. ppp.powiatbochenski.eu (zakładka „Druki do pobrania”) lub w szkole, przedszkolu.

Badanie odbywa się wyłącznie na wniosek rodzica, opiekuna prawnego lub osoby pełnoletniej, której dotyczy opinia. Korzystanie z pomocy Poradni jest nieodpłatne i dobrowolne.