Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-12-09 18:41:30 przez Czas2012

Poseł Bukowiec: są dotacje na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i inwestycje samorządowe.

Ile w ramach Tarczy rządowej otrzymały inwestycje w innych powiatach?

We wtorek 8 grudnia premier Mateusz Morawiecki poinformował o przyznaniu środków dla samorządów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 7,5 mln zł trafi na teren Ziemi Bocheńskiej, z czego 2 mln zł na oczekiwaną budowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Bochni – informuje Biuro Poselskie Posła Stanisława Bukowca.

Program jest pomocą finansową dla inwestycji samorządowych w związku z pandemią. W rządowej puli znalazło się 6 mld zł, wcześniej – w lipcu b.r. – taka sama kwota została rozdzielona pomiędzy gminy i powiaty według opracowanego algorytmu inwestycyjnego. Tym razem za rozdysponowanie środków odpowiedzialna był specjalna komisja w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Oprócz dofinansowania budowy ZOL-u, dotacje trafią do: Trzciany – 2 mln zł (modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków), Łapanowa – 1,5 mln zł (przebudowa ujęcia wody w Chrostowej), Nowego Wiśnicza – 1 mln zł (modernizacja stacji uzdatniania wody w Leksandrowej) i Lipnicy Murowanej – 1 mln zł (budowa wodociągu w Rajbrocie).

Ogromnie się cieszę, że Powiat i Gminy z naszego terenu otrzymały wsparcie na ważne społecznie inwestycje. Szczególnie oczekiwanym przez mieszkańców zadaniem jest budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Nie ukrywam, że od początku mojej poselskiej kadencji zabiegam o środki na ten cel, zresztą był on wpisany do mojego programu wyborczego. Już w grudniu 2019 roku poparłem wniosek dyrekcji Szpitala skierowany do Premiera – mówi poseł Stanisław Bukowiec. – Jestem przekonany, że dzięki dotacji rządowej, funduszom własnym, a także wsparciu z innych źródeł inwestor, czyli Szpital Powiatowy w Bochni niebawem rozpocznie budowę. Gratuluję Staroście Bocheńskiemu wraz zarządem powiatu, a także włodarzom Gmin, które pozyskały dotacje na ważne przedsięwzięcia infrastrukturalne – dodaje bocheński parlamentarzysta.

Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Karolina w Bochni, w którym ma znaleźć się ponad 100 miejsc dla chorych, w tym 24 hospicyjne to dla naszego regionu jeden z ważniejszych projektów.

Dziękuję za wsparcie budowy ZOL-u i hospicjum, tym bardziej, że jest to priorytetowa inwestycja dla powiatu i równocześnie bardzo potrzebna i wyczekiwana przez mieszkańców. W chwili obecnej mamy przygotowaną działkę, projekt i pozwolenie na budowę. Budowa tej placówki to blisko 22 miliony złotych, otrzymane dofinansowanie zabezpieczy blisko 10% inwestycji. Pracujemy nad zapewnieniem pełnego finansowania dla tej inwestycji, aby jak najszybciej ją rozpocząć – mówi Starosta Bocheński Adam Korta.

Nie wszystkie gminy jednak mogą cieszyć się dotacjami. Środki dla samorządów nie powędrują do 5 gmin naszego powiatu. Bez wsparcia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozostaną miasto Bochnia, gmina Bochnia oraz gminy Żegocina, Rzezawa i Drwinia.

Kwoty przeznaczone na inwestycje w powiecie bocheńskim nie były jednak duże w porównaniu z kwotami jakie otrzymały powiaty sąsiednie. Niemniej jednak dostęp do Rządowego Programu Wsparcia Inwestycji w ramach Tarczy dla samorządów był obwarowany warunkami i był przeznaczony dla samorządów, które – jak podaje strona rządowa - odpowiadają za 40% publicznych wydatków inwestycyjnych. Powiaty musiały także złożyć odpowiednie wnioski. Jakie dotacje otrzymały inne powiaty?

Do samorządów Powiatu Limanowskiego popłynie 21 mln zł. (Największe dofinansowanie otrzymała inwestycja termomodernizacji Szpitala Powiatowego w Limanowej - 6 mln zł).

Na konto Powiatu Dąbrowskiego zostanie przelane 16.626.810 zł. (Tu największe dofinansowanie otrzyma budowa biblioteki publicznej w gminie Szczucin – 4,5 mln zł).

Powiat Myślenicki w ramach rządowego wsparcia otrzymał 37 mln zł. Tu większość dofinansowania pochłonie budowa przedszkola, sal gimnastycznych i basenu w gminie Myślenice).

Inwestycje w Powiecie Wielickim zostaną zasilone kwotą – 10,5 mln zł, z czego 5,5 mln zostanie wydane przez samrząd powiatowy (4,5 mln zostanie przeznaczne na budowę hali sportowej wraz z parkingiem oraz wymianę instalacji elektrycznej), natomiast 5 mln zostanie wydane przez gminę Kłaj.

Powiat Brzeski został zasilony kwotą 17 400 000 zł. Na jakie inwestycje zostaną przeznaczone te pieniądze u naszych sąsiadów? 8 mln zł trafi do samorządu powiatowego, z czego 7 mln zł zostanie przeznaczone na szpital, a szczególnie na zakup tomografu komputerowego (2 mln zł) oraz na wymianę wszystkich wind, poprawę szybów windowych, wymianę instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz wykonanie przewiązki między kompleksem budynków szpitalnych (5 mln zł). 1mln zł zostanie przeznaczony na przebudowę siedmiu odcinków dróg w gminach Borzęcin, Iwkowa i Szczurowa, 2 mln zł przyznano gminie Gnojnik na rozbudowę sieci wodociągowej oraz modernizację oczyszczani ścieków. 1,5 mln dla gminy Borzęcin: 500 tys. zł na rozbudowę wodociągu oraz 1,5 mln zł na rozbudowę remizy OSP w Borzęcinie Dolnym. Dębno otrzymało 2,7 mln zł na budowę kanalizacji i modernizację oczyszczalni ścieków oraz 700 tys. zł na remonty dróg gminnych w Łysej Górze, Sufczynie i Niedźwiedzy. Gmina Szczurowa otrzymała 2 mln zł na budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej.

Powiat Tarnowski jest powiatem większym od bocheńskiego i co zrozumiałe ma tu miejsce więcej inwestycji jednak przyznane tu środki są ponad 6 razy większe od środków na powiat bocheński i wynoszą 43.871.981 zł. Sama gmina Zakliczyn na budynek mieszkaniowy z programu Mieszkanie Plus otrzymała 8,5 mln zł czyli więcej niż cały bocheński powiat.

Podział środków: https://samorzad.pap.pl/sites/default/files/2020-12/RFIL_malopolskie.pdf

PW