Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2023-07-29 23:57:48 przez KacperGlod

Postęp prac na Węźle Przesiadkowym. Miasto informuje o stanie budowy

Urząd Miasta Bochnia wydał komunikat w sprawie postępów prac nad Węzłem Przesiadkowym, które budzą spore kontrowersje mieszkańców. Roboty, które do tej pory wykonano na Węźle Przesiadkowym a więc przezbrojenia, budowę i przebudowę infrastruktury podziemnej: energetycznej, teletechnicznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, podbudowy dróg powodują największe utrudnienia, przede wszystkim dla użytkowników zmotoryzowanych i pieszych ale są niezbędne dla realizacji zamierzenia inwestycyjnego - informuje magistrat.

Dalej w komunikacie miejskim czytamy:

Jak można zauważyć wykonano już całą infrastrukturę podziemną wraz z nawierzchnią z kostki betonowej na parkingu wzdłuż ekranów akustycznych PKP.

Wykonawca Węzła Przesiadkowego prowadzi obecnie prace na całym zakresie inwestycji, włącznie z całą jezdnią ulicy Poniatowskiego. Obecnie wykonywana jest stabilizacja podłoża i szereg robót towarzyszących. Na ukończeniu jest też budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej na pozostałym zakresie inwestycji. Swoje prace zakończyli też gazownicy, którzy dokonali przebudowy istniejącej sieci gazowej w obrębie inwestycji.

/media/user/images/upload/Lipiec/Lipiec 2023/wezel2.jpg

Przebudowywana jest toaleta publiczna, w której instalowane są już elementy instalacji wewnętrznych remont dachu z dociepleniem.

Kolejna faza robót przyniesie jakościową zmianę pod względem estetycznym, a także komunikacyjnym z uwagi na mające się rozpocząć roboty brukarskie. Pomimo wyłączenia z ruchu ważnej komunikacyjnie drogi, ruch na sąsiednich drogach odbywa się bez większych zakłóceń.

/media/user/images/upload/Lipiec/Lipiec 2023/wezel3.jpg

Fot. UM Bochnia