Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-10-24 11:45:46 przez eb

Powiat: 20 lat minęło jak jeden dzień!

Historia, dokonania, sukcesy, afery...

25 października odbędą się uroczystości z okazji 20 rocznicy powiatu bocheńskiego po reformie samorządowej w 1999 roku. Jest to data raczej reaktywacji powiatu niż jego powstania.

Bowiem prawdziwa historia naszego powiatu sięga roku 1782, kiedy to zaborca austriacki powołał cyrkuł bocheński. Nawiasem, cyrkuł był ogromny! Od wschodu miał granicę na Dunajcu, od zachodu zawierał Wieliczkę i krakowskie Podgórze. Od północy ograniczała go Wisła, natomiast od południa – pasmo Beskidu Wyspowego. Cyrkuły zniesiono kolejną reformą w roku 1867, wprowadzając powiaty. Powiat bocheński w ustanowionym wówczas kształcie przetrwał do roku 1975, kiedy to porzucono trójstopniowy podział administracyjny kraju (województwo – powiat – gmina) i zastąpiono go nowym, dwustopniowym podziałem (województwo – gmina), obowiązującym od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 .

Granice powiatu, nakreślone w 1999 roku są znacznie skromniejsze, niż te sprzed gierkowskiej reformy administracyjnej. „Zabrano” nam choćby takie miejscowości jak Niepołomice, Kłaj czy Uście Solne.

Odrodzony powiat bocheński ma 20 lat, ale przez ten czas władało nim tylko trzech starostów. Pierwszym z nich był Ludwik Węgrzyn, który utrzymał się na stanowisku przez 2 kadencje. Następnie, w roku 2006 starostą zastał Jacek Pająk, który rządził również przez dwie kadencje. Potem na fotelu starosty ponownie zasiadł Ludwik Węgrzyn, tym razem na 1 kadencję. Aktualnie urzędujący Adm Korta (od listopada ubiegłego roku) jest zatem trzecim bocheńskim starostą po reformie administracyjnej.

Przez 20 lat swojego istnienia powiat nasz odnosił niewątpliwe sukcesy. Począwszy od bodaj pierwszego grantu unijnego na remont drogi powiatowej pomiędzy Okulicami a Cerekwią, pozyskanego przez Ludwika Węgrzyna za jego pierwszej kadencji. Innym sukcesem tego starosty jest sztandarowa budowa pięknej i nowoczesnej hali sportowej przy bocheńskim Mechaniku czy odnwienie elewacji zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego. Należy także pamiętać, że to decyzja tego starosty doprowadziła do ukończenia budowy budynku szkolnego w którym mieści się obecnie II Liceum Ogólnokształcące oraz Szkoła Podstawowa im. Św. Barbary.

Szczególnie dużo dróg i mostów budowało się za czasów podwójnej kadencji Jacka Pająka. Remont dróg powiatowych w ramach tzw. ciągu północnego, budowa mostu na Stradomce, czy wreszcie rzecz, która się wydawała niemożliwa do realizacji – budowa mostu (bardzo pięknego!) nad tzw. Czarnymi Błotami to tylko niektóre z nich. Trzeba zwrócić także uwagę na rozbudowę powiatowego szpitala gdzie powstało lądowisko dla helikopterów czy nowoczesny pawilon z oddziałem ginekologiczno-położniczym. Odnowiono także budynek Komendy Powiatowej Policji oraz powstał nowoczesny i funkcjonalny gmach Straży Pożarnej.

W minionym 20-leciu nie brakło też powiatowych afer. Za czasów I kadencji Ludwika Węgrzyna była nią tzw. bocheńska ośmiornica (od ośmiorga oskarżonych w tej sprawie). Chodziło o to, że jedną z naszych stacji benzynowych postawiono na ziemi rolnej, a dopiero post factum starano się o jej odrolnienie. W sprawę, obok urzędników miejskich był także zamieszany sam Ludwik Węgrzyn i podlegli mu pracownicy Starostwa. Wskutek przewlekłości postępowań sądowych afera skończyła się praktycznie na niczym.

Największą "pająkgate" była z pewnością budowa hali sportowej w Łapanowie. Wydano na nią znacznie więcej pieniędzy niż przewidywał plan. Sprawa nie skończyła się jednak przed sądem.

Dziś nasz powiat liczy 106 096 (2017r) mieszkańców, zasiedlających 649,3 km². W jego skład wchodzą 2 miasta: Bochnia i Nowy Wiśnicz oraz 9 gmin (Gmina Bochnia, Drwinia, Trzciana, Żegocina, Rzezawa, Łapanów, Nowy Wiśnicz, Lipnica Murowana i Gmina Miasto Bochnia).

Nad naszymi sprawami czuwa w starostwie 10 wydziałów: Wydział Organizacyjno-Prawny, Architektury i Budownictwa, Rozwoju Powiatu i Inwestycji, Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego, Finansowo-Księgowy, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Geodezji i Kartografii oraz Komunikacji i Transportu.

Powiat bocheński zawiaduje 6 szkołami średnimi, 1 szkołą policealną (dawny „Medyk”), Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym, Domem Dziecka w Bochni,  Bursą Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Rozdzielu.

Jeśli chodzi o opiekę społeczną to w gestii Powiatu są:  Środowiskowy Dom Samopomocy w Bochni, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  Dom Pomocy Społecznej w Bochni oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni.

Inne jednosti organizacyjne Powiatu to: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,  Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni, Szpital Powiatowy im.bł. Marty Wieckiej oraz  Powiatowy Urząd Pracy w Bochni.

Mówiąc o współczesności naszego Powiatu nie sposob nie wspomnieć o Radzie. Składa się ona z 23 radnych, a jej przewodniczącą jest Bernadetta Gąsiorek. Powiatowi rajcowie grupują się w trzech klubach: PiS, PSL oraz Nasza Wspólna Sprawa. Warto przypomnieć, że zwycięzcą w wyborach do Rady w 2018 roku był bezapelacyjnie PiS, który wprowadził ze swojej listy aż 13 radnych. Podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady okazało się jednak, że dwie panie z PiS postanowiły, hmmm..., zmienić swoje barwy. To sprawiło, że klub PiS stopniał do 11 osób i utracił większość. Musiał pogodzić się z faktem, że starostą zastanie Adam Korta, który w wyborach startował z własnego Komitetu Wyborczego.

eb