Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2022-02-28 22:10:00 przez Czas2012

Powiat bocheński - 500 miejsc dla uchodźców z Ukrainy – powstaje sztab kryzysowy

Dziś odbyła się konferencja prasowa starosty bocheńskiego Adama Korty, wicestarosty Ryszarda Drożdżaka oraz Marii Jachym Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego w sprawie sprawnej koordynacji działań pomocowych na terenie powiatu bocheńskiego.

Głównym koordynatorem działań na terenie powiatu bocheńskiego jest Starosta Bocheński, który odpowiada za stworzenie centralnego magazynu pomocy, wspieranie osób przybyłych z Ukrainy jak również przygotowanie darów niezbędnych Ukrainie.

W najbliższym czasie czeka nas dużo pracy organizacyjnej związanej z przyjęciem dużej liczby osób potrzebujących. Pamiętajcie, że pracujemy nie tylko nad organizacją noclegu, ważne są również wyżywienie, opieka lekarska, pomoc psychologiczna, tłumaczenie, nauka dla dzieci i wiele innych. Wraz z moimi pracownikami oraz sztabem kryzysowym będziemy pracować przede wszystkim nad tym, aby zapewnić ludziom informację i odpowiednie warunki przebywania. W tym momencie Powiat Bocheński dysponuje około 500 miejscami noclegowymi. Pomoc psychologiczną zapewniamy poprzez Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną — mówi starosta bocheński.

1.W Starostwie Powiatowym w Bochni uruchomione zostały całodobowe dyżury Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Pracownicy centrum będą zbierać i udzielać podstawowych informacji na temat bieżącej pomocy dla osób przybyłych z Ukrainy. Kontakt z PCZK pod numerem telefonu 146153775.

Zgłaszać się tam mogą osoby, które chcą pomóc poprzez:

  • przyjęcie uchodźców w tym m.in. : zgłoszenia w zakresie dysponowania bazą noclegową, możliwość wsparcia w zakresie żywienia,
  • zostanie wolontariuszem,
  • udzielanie wsparcia w zakresie tłumaczeń,
  • pomocy w magazynie darów.

Wszystkie zebrane informacje będą w pierwszej kolejności przekazywane do Województwa, równocześnie pozwolą nam na sprawne organizowanie pobytu osób przybyłych z Ukrainy

2.Przekazywanie darów.
Wszyscy mieszkańcy, którzy chcą wesprzeć darami Ukrainę proszeni są aby dary te przekazywali bezpośrednio do zbiórek organizowanych na terenie całego Powiatu.

Na Ukrainie jest wojna - nie ma żadnych szans na samodzielne przekroczenie granicy, dlatego nie można indywidualnie przekazać darów na Ukrainę. Nie ma też możliwości pozostawienia darów na granicy. Ważne aby przekazywać dary potrzebne, umieszczone na przygotowanej liście referencyjnej.

W Powiecie Bocheńskim uruchomiony zostanie Powiatowy Magazyn Pomocy, będzie to magazyn CENTRALNY do którego trafiać mają uprzednio zewidencjonowane dary, ze wszystkich zbiórek prowadzonych na terenie całego Powiatu Bocheńskiego. Magazyn ten będzie mieścił się przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie. Magazyn będzie przyjmował dary w godzinach 8:00 -20:00. Telefon będzie czynny w godzinach przyjmowania 784 922 139.

  1. Wszystkie osoby przybyłe, a posiadające tymczasowe zaświadczenie, ze straży granicznej będą miały zapewnioną opiekę medyczną i psychologiczną.

  2. W tej chwili wyjazdy samodzielne na granicę po odbiór osób są niewskazane - potęgują chaos organizacyjny (m.in. korkują dojazdy i logistykę dostaw) i utrudniają pracę służb. Takie wyjazdy są także w pewnym stopniu ułatwieniem dla różnego rodzaju naciągaczy, którzy wykorzystując sytuację zarabiając na uchodźcach. Transport uchodźców jest koordynowany pociągami specjalnymi oraz autobusami - nie ma potrzeby organizowania dodatkowych przewozów.

5. Przewiezienie osób transportem prywatnym często odbywa się także ze szkodą dla uchodźców, ponieważ nie są oni w pełni rejestrowani i obsłużeni przez system zarządzania kryzysowego. Rozproszenie informacji i relokowanie potrzebujących osób to ogromny problem także organizacyjny pod kątem opieki zdrowotnej (część z tych osób potrzebuje badania, leczenia, lekarstw), ubezpieczenia, opieki nad dziećmi itp.

6. Przyjmowanie osób do prywatnych domów.
Decyzje o przyjęciu pod własny dach prosimy podejmować z rozwagą. Te piękne odruchy serca są ważne i wyczekiwane, lecz niech będą także przemyślane. Przyjmujecie Państwo ludzi na długie tygodnie, a może miesiące biorąc na siebie odpowiedzialność za nich - ich zdrowie, wyżywienie, opiekę na co dzień, a być może także ich dzieci i związane z tym wszelkiego rodzaju obowiązki. Pomoc państwa polskiego będzie się rozszerzała, ale zanim dotrze do każdego z Was może minąć sporo czasu. Dane o przyjęciu proszę przekazywać do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Osoby przyjmowane muszą uregulować wszystkie formalności. Wszystkie informacje potrzebne osobom przybyłym z Ukrainy można uzyskać pod nr. tel. 122102002, jest to specjalnie uruchomiona infolinia dla uchodźców.

Info: Starostwo Powiatowe- Katarzyna Kępa-Hamuda