Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2010-02-03 09:58:53 przez system

Powiat bocheński w małopolskim projekcie

Powiat Bocheński przekaże 80 tysięcy złotych na wsparcie Małopolskiego Systemu Ratownictwa Medycznego - taką decyzję podjęła podczas ostatniej sesji Rada Powiatu. W ramach realizacji projektu ratownicze zespoły wyjazdowe bocheńskiego szpitala mogą otrzymać nawet ok. 550 tys. dofinansowania, m.in karetki zostaną wyposażone w GPS oraz tablety do nawigacji.

SP ZOZ Szpital Powiatowy w Bochni jest jednym z beneficjentów projektu "Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce." Projekt zakłada m.in. jednakowe wyposażenie wszystkich docelowych centrów dyspozytorskich w Małopolsce, a także zapewnienie bezpieczeństwa poprzez zwiększenie wydajności sprzętu informatycznego na wypadek obsługi zdarzeń nadzwyczajnych i masowych. System ten zakłada też wyposażenie wszystkich zespołów wyjazdowych w nowoczesne urządzenia, umożliwiające nawigację do miejsca zdarzenia oraz pracę operacyjną w systemie również na miejscu zdarzenia. Wszystko to ma doprowadzić m.in. do optymalizacji pracy wszystkich jednostek wyjazdowych na terenie Małopolski.

Jak możemy przeczytać na stronach Województwa Małopolskiego takie rozwiązanie zostało wprowadzone w 2006 i 2007 roku w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym. Pokazało to celowość budowy zintegrowanych systemów zarządzania dla całego województwa, zarówno pod kątem osiągnięcia ekonomicznych efektów w zakresie zmniejszenia kosztów oraz racjonalizacji wydatków jak i lepszego wykorzystania i dysponowania posiadanymi zasobami. Dodatkowym efektem, który został osiągnięty jest podniesienia bezpieczeństwa obywateli oraz turystów na obszarze działania KPR.

Decyzję o realizacji projektu "Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce" podjęło Województwo Małopolskie, które zajmuje się jego opracowaniem oraz wdrażaniem. Całkowity szacowany koszt projektu wynosi 15,6 mln złotych, zaś wkład krajowy to kwota 2,34 mln złotych. Wymagany wkład własny poszczególnych jednostek ochrony zdrowia został obliczony proporcjonalnie do ilości posiadanych karetek pogotowia ratunkowego.