Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-01-21 20:17:08 przez system

Powiat broni honoru Bocheńszczyzny w rankingu Związku Powiatów Polskich

Ukazał się najnowszy, doroczny Ogólnopolski Ranking Powiatów i Gmin, prowadzony przez Związek Powiatów Polskich.

Ranking oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla gminnego i powiatowego. Ranking jest jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line.

Ranking prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Ranking trwa przez cały rok.

Samorządy, sklasyfikowane w Rankingu, są oceniane przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów zgrupowanych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.
Kolejność w Rankingu uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz zrealizowanych projektów.

Niestety, próżno szukać przedstawicieli naszego regionu w kategoriach gmin miejskich i wiejskich. Zarówno sama Bochnia, jak i poszcegółne gminy powiatu bocheńskiego nie znalazły się w sklasyfikowanej najlepszej "100". Sztuka ta udała się jedynie powiatowi bocheńskiego, który w kategorii powiatów od 60 do 120 tys. mieszkańców zajął 33 miejsce, zdobywając 10 840 punktów. W pierwszej setce znalazł się jeszcze powiat wielicki (94 miejsce z 2 600 pkt.). Ranking wygrał powiat tomaszowski (47 120 pkt.)