Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-10-03 14:20:20 przez system

Powiat buduje mosty

<html />

W chwili obecnej trwa budowa czterech obiektów: w Bogucicach, Lipnicy Górnej, Kobylcu i Bytomsku, na łączną kwotę prawie 4 miliony złotych.

By zapewnić kierowcom przejazd i ułatwić poruszanie się na czas robót, zostały wybudowane obiekty zastępcze. Prace przy budowie mostów polegają przede wszystkim na rozbiórce istniejącego mostu i budowie nowej przeprawy oraz wykonaniu nawierzchni jezdni na dojazdach, budowie chodników czy regulacji koryta potoku – mówi Jacek Pająk starosta bocheński.

Z roku na rok stan mostów na terenie powiatu bocheńskiego polepsza się, od 2007 roku odbudowaliśmy bądź wyremontowaliśmy 22 obiekty. W latach 2008-2009 było to aż 14 mostów. Warto przypomnieć, że w roku ubiegłym zrealizowaliśmy dwie duże inwestycje mostowe– most w Kamionnej i Żegocinie- które pochłonęły prawie 7 milionów złotych, a most w Kamionnej został wyróżniony w ogólnopolskim konkursie na modernizację roku 2011.

Prace zakończą się do końca roku.

Most w Lipnicy Górnej
Zakres robót obejmie rozbiórkę istniejącego mostu wraz z przyczółkami oraz fundamentem i budowę nowego obiektu. Umocnione zostanie koryto potoku na długości 15 m powyżej i 10 m poniżej mostu. Drogi dojazdowe zyskają nową nawierzchnię. Powstanie także jednostronny chodnik. Modernizacja kosztować będzie ponad pół miliona złotych.

Most W Kobylcu
Odbudowa pochłonie ponad 1,2 mln złotych i poza gruntownym remontem mostu obejmie również dojazdy i zjazdy indywidualne, powstanie chodnik, kanalizacja deszczowa oraz przebudowane i wyczyszczone zostaną przydrożne rowy.

Most w Bogucicach
Inwestycja pochłonie prawie 700 tysięcy złotych. Oprócz modernizacji mostu, poszerzona zostanie jezdnia, przebudowane zostaną dojazdy do mostu, jak również powstanie nowy chodnik. Zabezpieczona zostanie skarpa oraz dno cieku.

Most w Bytomsku
Realizacja tego zadania polegać będzie na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu wraz z przebudową dojazdów, budowie kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniem wylotów, umocnieniem potoku Podkosówka oraz budowę chodnika wraz z przebudową istniejących zjazdów i budową murów oporowych. Budowa wyniesie prawie 1,5 miliona złotych.