Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-12-30 16:08:06 przez system

Powiat: budżet przyjęty jednogłośnie

Jednym z najważniejszych punktów dzisiejszej Rady Powiatu było przyjęcie projektu budżetu na 2015 rok. Projekt przyjęto w głosowaniu jednogłośnie. Wszystkie kluby i radni opowiedzieli się za przyjęciem budżetu na obecny rok. Projekt został przygotowany jeszcze przez zarząd poprzedni.

W dyskusji nad budżetem jako pierwszy głos zabrał były starosta Jacek Pająk wypowiadający się w imieniu klubu radnych Platformy Obywatelskiej. Klub zaakceptował projekt budżetu, a były starosta podkreślił, że jest to budżet „należyty, identyfikujący najważniejsze potrzeby mieszkańców. Jestem przekonany, że dobrze przygotowany projekt będzie dobrze wdrażany”.

Przewodniczący klubu PSL Michał Paszkot wygłosił oświadczenie, że projekt budżetu klub poprze podkreślając, że nie wiele można było zrobić w konstruowaniu obecnego budżetu gdyż został przygotowany jeszcze przez poprzedni zarząd i pewnie nie wszystkich ten budżet zadawala. Podkreślił, że „prace nad przyszłymi budżetami będą musiały uwzględniać potrzeby innych klubów nawiązując do budowy hospicjum oraz targowiska i handlu prowadzonego przez rolników”.

Radni klub PiS nie mieli żadnych zastrzeżeń do głosowanego projektu budżetu i słowami przewodniczącego potwierdzili jego poparcie.

Radni BiZBR podnieśli kwestię nadmiernych wydatków na administracje które wyniosły 10 % budżetu. Wydatki na wynagrodzenia to aż 52 300 mln zł. Jako pomysł nieprzemyślany przedstawili również strefę ekonomiczną, która została zlokalizowana na terenie zalewowym i trudno dostępnym, w sytuacji gdzie funkcjonuje już strefa ekonomiczna w mieście, która z trudnością walczy o inwestycje. Radny Stanisław Bukowiec zgłosił również wniosek o budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2.

Krzsztof Kołodziejczyk radny Naszej Wspólnej Sprawy odniósł się do braku zapisu w projekcie budżetu wydatków na kluczowe inwestycje takie jak np. hospicjum, budowę którego od lat stawiają sobie za priorytet radni tego komitetu. Poruszył także sprawy chodników, które nie zostały wykonane i wyraził nadzieję, że zostanie to uwzględnione w wydatkach tego roku.

Zastrzeżeń do projektu nie miała również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie opiniując projekt uchwały Budżetowej na rok 2015.

Projekt pozytywnie zaopiniowały wszystkie komisje Rady Powiatowej.

Jak się kształtuje się budżet powiatu na obecny rok?

Wydatki ogółem wyniosą: 93 171 913 zł w tym:

wydatki bieżące: 76 951 683 zł

wydatki majątkowe: 16 220 230 zł

Dochody budżetowe ogółem: 94 633 435zł i są niższe od zeszłorocznych o 9 885 668 w tym:

dochody własne: 26 110 365 zł

subwencje: 45 462 085 zł

Nadwyżka budżetowa wyniosła: 1, 461 mln zł

Zadłużenie powiatu wynosi: 36, 924 mln zł