Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-05-03 19:26:25 przez system

Powiat chce skorzystać z funduszy z PROW

<!-- p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } --> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Bezsens systemu punktowego?</p>

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Powiat ma zamiar złożyć wniosek o dofinansowanie remontu drogi Lipnica Murowana – Rajbrot – Żegocina z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020. Wprowadzono już poprawkę do wieloletniej prognozy finansowej, w której przewiduje się wkład własny Powiatu na tę inwestycję.

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Wątpliwości radnych wzbudziło miejsce tego remontu, ponieważ, ich zdaniem, są gminy w powiecie, gdzie drogi są w gorszym stanie i wymagają pilniejszego dofinansowania.

Jak wyjaśnił starosta Ludwik Węgrzyn, od 2003 roku nie ma już stałej subwencji drogowej dla powiatów z budżetu państwa. Teraz drogi remontuje się ze środków własnych samorządu albo z rozmaitych funduszy, krajowych i zagranicznych. A fundusze mają to do siebie, że, jak stwierdził starosta: „daje się nie tam gdzie potrzeba, ale tam gdzie są punkty”.

Twórcy PROW duży nacisk kładą na ekologię oraz na promowanie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich. Wydawałoby się więc, że naturalnymi beneficjentami tego programu będą takie gminy jak Drwinia i Żegocina, gdzie jest słabe uprzemysłowienie, a rolnictwo stanowi podstawę tamtejszej gospodarki. Tymczasem po zapoznaniu się z systemem punktacji okazało się, że szansę na dofinansowanie inwestycji drogowej z tego źródła mają… gminy południowe powiatu, a wniosek dotyczący wspomnianych, północnych gmin, nie miałyby szans powodzenia.

Można więc podsumować, że to nie Powiat wybrał miejsce ewentualnej inwestycji w remont drogi, ale że za niego wybrano.

Dofinansowanie projektu w ramach PROW, o ile zostanie on zaakceptowany, wyniesie aż 63%, czyli o 13% więcej niż samorządy otrzymywały w ramach „schetynówek”. 18% kosztów remontu drogi Lipnica – Rajbrot – Żegocina mają pokryć samorządy gminne, reszta zaś pochodzić będzie ze środków własnych powiatu.