Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-11-21 19:03:45 przez system

Powiat dostanie wsparcie, gmina - nie

<html />

Jesienią samorządy mogły składać wnioski do wojewody małopolskiego o dofinansowanie remontów dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – edycja 2012/2013, na realizację którego dla Małopolski przeznaczono 71 mln 460 tys. złotych.

W ramach programu gminy i powiaty mogły starać się o przyznanie dotacji na pokrycie kosztów inwestycji drogowych, planowanych na 2013 rok. Dotacja nie może przekroczyć 3 milionów złotych. Wnioski samorządów oceniła pod względem formalnym i merytorycznym komisja powołaną przez wojewodę małopolskiego. Dotarliśmy do tego dokumentu.

Wynika z niego, że z naszego terenu wpłynęły jedynie dwa wnioski. Pierwszy, starostwa powiatowego, dotyczył przebudowy, budowy i remontu dwu dróg powiatowych: Niedary-Gawłówek i Ispina-Bieńkowice, o łącznej długości 3,57 km. Powiat zadeklarował swój wkład własny w wysokości 3 mln 150 tys. i aplikował o kolejne 1 mln 350. Wniosek znalazł się na ósmym miejscu listy rankingowej.

Drugi złożony wniosek pochodzi z gminy Bochnia i dotyczy remontu drogi w Cikowicach o długości 665 m. Gmina chciała przeznaczyć na ten cel 249 tys. 489 zł ze środków własnych i liczyła na dotację w wysokości 106 tys. 919 zł. Wniosek ten został jednak odrzucony przez komisję wojewody z przyczyn… formalnych – brak było w dokumentacji ostatecznego przyjęcia przez organ uprawniony zgłoszenia robót budowlanych, dotyczących wnioskowanej drogi.

Samorządy miały czas do 8 listopada na złożenie odwołań od ustaleń komisji. Po ich rozpatrzeniu kolejnym krokiem będzie przekazanie przez wojewodę listy zakwalifikowanych wniosków ministrowi administracji i cyfryzacji. Na jej zaakceptowanie minister będzie miał czas do 20 grudnia.