Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-11-26 16:19:52 przez system

Powiat-Gmina: nie będzie porozumienia w sprawie dróg

27 września podczas sesji Rady Powiatu Bocheńskiego wójt Jerzy Lysy przekazał na ręce przewodniczącego Rady Powiatu uchwałę – wniosek Rady Gminy Bochnia w sprawie powierzenia Gminie Bochnia w 2014 roku administrowania drogami powiatowymi, położonymi na terenie gminy.

Wniosek został pozytywnie rozpatrzony na sesji Rady Powiatu 25 października. W ślad za tym Zarząd Powiatu przysłał do Urzędu Gminy pismo, w którym poinformował, że porozumienie z gminą w tym zakresie może podpisać dopiero po 15 listopada, gdyż dopiero wtedy gotowy będzie projekt uchwały budżetowej. Po upływie kolejnych 10 dni Zarząd Powiatu nadal nie przysłał tekstu porozumienia, w związku z tym gmina zrezygnowała z dalszych zabiegów o przejęcie dróg, zarzucając stronie powiatowej złą wolę i jedynie markowanie chęci porozumienia.

To już drugie, nieudane podejście do tematu przekazania gminie w administrację dróg powiatowych. Poprzednie miało miejsce 2 lata temu, jednak wtedy wniosek gminy upadł.

Władze gminy podnoszą, że stan dróg powiatowych na terenie gminy jest kiepski. Brakuje też chodników, m.in. w Damienicach, Proszówkach, Gawłowie i Siedlcu.